Företagscertifiering

Med en företagscertifiering från SBSC ökar ni er trovärdighet och konkurrenskraft. Certifieringen intygar att er organisation och personal har den kompetens som krävs samt att ni ställer högre krav på er verksamhet än andra aktörer. Det är även ett bevis på att era brand- och säkerhetsanläggningar utförs med hög funktionsduglighet och tillförlitlighet.

Ansök om certifiering

Våra företagscertifieringar

Visar:

Släcksystem

SBF 1002 Anläggarfirma gassläcksystem

Besiktning

SBF 1003 Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

Brandlarm

SBF 1008 Anläggarfirma Brandlarm

Vattensprinkler

SBF 1020 Anläggarfirma vattensprinkler

Släcksystem

SBF 2006 Anläggarfirma F-gas

Vattensprinkler

SBF 2009 Anläggarfirma boendesprinkler

Vattensprinkler

SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma

Vattensprinkler

SBF 2020 Anläggarfirma vattendimma högtryck

Brandlarm

SBF 2018 Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

Cybersäkerhet

SSF 1101 Cybersäkerhet BAS

Larmcentraler

SSF 136 Larmcentraler

Inbrottslarm

SSF 1015 Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning

Lås - Företag och personer

SSF 1040 Anläggarfirma Låsanläggningar

Bevakning

SSF 1063 Bevakningsföretag

CCTV

SSF 1061 Anläggarfirma kamerabevakningssystem CCTV

Larmcentraler

SS-EN 50518 Larmcentraler

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Hur går företagscertifiering till?

01.Ansökan

Processen börjar med att ni ansöker om certifiering i vår kundportal. Vi registrerar ärendet och gör en manuell kontroll för att säkerställa att ingen obehörig gör en ansökan i ert namn.

02.Komplettering

För att vi ska kunna granska och bedöma om ni uppfyller kraven för certifieringen, behöver ni komplettera er ansökan med en del underlag. Vilka underlag som behövs får ni mailade till er i en checklista.

03.Revision

När vi bedömer att ni är redo att gå vidare i certifieringsprocessen, planerar och bokar vi in en revision. Revisionen utförs på plats hos er och innebär att vi går igenom ledningssystem och övrig dokumentation som visar att ni uppfyller kraven i normen.

04.Granskning

Vi granskar de underlag ni skickat in och går igenom resultatet från revisionen. Vi kontrollerar att alla dokument finns tillgängliga och är korrekt ifyllda samt att eventuella avvikelser i revisionen har åtgärdats.

05.Utfärdande av certifikat

När ni uppfyller kraven i den aktuella normen utfärdar vi ert certifikat. Utöver originalet får ni det som PDF tillsammans med certifieringsmärket. Uppgifterna om ert certifikat publiceras även på vår webbplats och sida för säkerhetsleverantörer. Certifikat utfärdade enligt Stöldskyddsföreningens normer publiceras även i skriften Säkerhetsguiden.

06.Under giltighetstiden

Certifikatet är giltigt under ett begränsat antal år. Under giltighetstiden genomför våra revisorer regelbundna kontroller för att säkerställa att ni fortsätter uppfylla de krav som ställs för certifieringen.

07.Recertifiering och uppgradering

När giltighetstiden för certifikatet börjar närma sig sitt slut förlänger vi certifikatets giltighet förutsatt att ni fortfarande uppfyller kraven i normen, vi gör en recertifiering. Har det kommit en ny utgåva av regelverket som certifieringen avser, uppgraderar vi certifikatet när ni uppfyller kraven i den nya upplagan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.