Företagscertifiering

Med en företagscertifiering från SBSC ökar ni er trovärdighet och konkurrenskraft. Certifieringen intygar att er organisation och personal har den kompetens som krävs samt att ni ställer högre krav på er verksamhet än andra aktörer. Det är även ett bevis på att era brand- och säkerhetsanläggningar utförs med hög funktionsduglighet och tillförlitlighet.

Ansök om certifiering

Våra företagscertifieringar

Visar:

Släcksystem

SBF 1002 Certifierad Anläggarfirma gassläcksystem

Besiktning

SBF 1003 Certifierad Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

Brandlarm

SBF 1008 Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

Vattensprinkler

SBF 1020 Certifierad Anläggarfirma vattensprinkler

Släcksystem

SBF 2006 Certifierad Anläggarfirma F-gas

Vattensprinkler

SBF 2009 Certifierad Anläggarfirma boendesprinkler

Vattensprinkler

SBF 2016 Certifierad Sprinklerkonsultfirma

Utrymningslarm med talat meddelande

SBF 2018 Certifierad Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

Vattensprinkler

SBF 2020 Certifierad Anläggarfirma vattendimma

Släcksystem

SBF 2025 Anläggarfirma kökssläcksystem

Cybersäkerhet

SSF 1101 Cybersäkerhet BAS

Larmcentraler

SSF 136 Certifierad Larmcentral

Inbrottslarm

SSF 1015 Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm

Lås - Företag och personer

SSF 1040 Certifierad Anläggarfirma Låsanläggning

Bevakning

SSF 1063 Certifierat Bevakningsföretag

CCTV

SSF 1061 Certifierad Anläggarfirma kamerabevakningssystem

Larmcentraler

SS-EN 50518 Certifierad Larmcentral

Hur går företagscertifiering till?

01.Ansökan

Du ansöker enkelt om certifiering i SBSC:s kundportal. Efter registrering och inloggning kan du ansöka om certifiering för företag, personer, produkter och system. I kundportalen hittar du även aktuella priser.

02.Komplettera din ansökan

För att vi ska kunna granska och bedöma att du uppfyller kraven som framgår av aktuell norm eller standard behöver du komplettera din ansökan.

De underlag du kan behöva komplettera med är till exempel företagets ledningssystem.

Vilka underlag som ska kompletteras framgår av bekräftelsen som SBSC mejlar ut i samband med ansökan. Skicka in handlingar enligt instruktioner i bekräftelsemejlet och se till att begärda underlag finns tillgängliga inför revision.

03.Revision

När du har kompletterat din ansökan och handläggaren har bedömt att företaget är redo att gå vidare i certifieringsprocessen, kontaktas du av SBSC för bokning och planering av revision. Revisionen utförs på plats hos företaget och innebär en genomgång av ledningssystem och övrig dokumentation som visar att företaget uppfyller normens krav. I regel tar revisionen en arbetsdag att genomföra, men tiden kan variera beroende på omfattning av verksamheten.

Revisionen kan resultera i en eller flera identifierade brister som behöver åtgärdas. Dessa behöver besvaras med orsaksanalys och korrigerande åtgärder innan certifikatet kan utfärdas. Mer information får du av vår revisor i samband med revisionen. Det framgår även ytterligare information av revisionsrapporten som du erhåller efter genomförd revision.

04.Beslut om utfärdande av certifikat

När SBSC gör bedömningen att alla krav i aktuell norm eller standard är uppfyllda fattas beslut om att utfärda certifikat och du som kund blir meddelad om detta.

Certifikatet finns sedan tillgängligt för nedladdning via SBSC:s kundportal. Om ni valt att även få certifikat i pappersformat skickas dessa via post.

Uppgifter om ditt certifikat publiceras även på sbsc.se.

05. Under certifikatets giltighetstid

Under certifikatets giltighetstid säkerställer vi att ni uppfyller kraven enligt det regelverk certifieringen avser, samt våra allmänna villkor och certifieringsbestämmelser. Kontroll sker normalt genom regelbundna revisioner där våra revisorer går igenom kravuppfyllnaden på plats hos dig som kund.

06.Recertifiering och uppgradering av certifikat

När giltighetstiden är på väg att upphöra sker en förnyad certifiering för att kunna förlänga certifikatets giltighetstid ytterligare en period. En sådan förnyad certifiering kallas för recertifiering. En ansökan om recertifiering sker automatiskt genom kundportalen. Om du som kund inte vill förlänga certifikatet har du möjlighet att via kundportalen avsluta processen för recertifiering.

Uppgradering av ett certifikat innebär att det har kommit en ny utgåva av det regelverk certifieringen avser. Det är utfärdaren av regelverket som beslutar om nya utgåvor, inte SBSC. För att behålla certifikatet behöver du som kund visa att företaget uppfyller kraven i den nya utgåvan av regelverket.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.