Sprinklerkonsultfirma

SBF 2016

Sprinklerkonsultfirma

Ett automatiskt vattensprinklersystem gör att bränder upptäcks tidigt och att rätt åtgärder för släckning och utrymning snabbt kan sättas in. För att systemen ska fungera korrekt krävs tillförlitlig projektering.

SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma är framtagen för att komplettera övriga normer inom området och för att säkerställa en säker och kvalitativ förstudie, systemutformning, projektering och planering. Tillsammans med SBF 120 och SBF 150 säkerställer normen att era sprinklersystem eller boendesprinklersystem är kvalitetssäkrade i ett tidigt skede av byggprocessen.

Ansök om certifiering

Krav för Sprinklerkonsultfirma
– enligt utgåva SBF 2016:1

Grundläggande krav

Förutom att ni som sprinklerkonsultfirma ska följa aktuella lagar och bestämmelser, ställer normen krav på dokumenterat kvalitetssystem, skriftliga rutiner och tillgång till relevant information.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, restförd moms eller kvarstående skatteskulder.
 • Tillsvidareanställd personal med erfarenhet och hög kompetens.
 • Alla uppdrag utförs under ledning av behörig ingenjör med certifikat inom området.
 • Dokumenterat kvalitetssystem, skriftliga rutiner och tillgång till relevant information.
 • Erfaren personal som kontinuerligt utvecklar sin kompetens.
 • Kvalitetssäkring av utförda projekteringar med egenkontroll, inklusive dimensionsbestämmande data och vattenkälla. Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbete med sprinklerprojektering.

Ett korrekt projekterat vattensprinklersystem eller boendesprinklersystem minskar kostnaderna i byggprocessen och med hög förmåga och tillförlitlighet räddar liv och egendom.

Fördelar med en SBSC-certifiering

 • SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En SBSC-certifiering visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Certifieringen är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett bevis på att era anläggningar installeras med rätt nivå avseende kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet vilket innebär en stor trygghet för era slutkunder.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera ert företag med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.