Sprinklerkonsultfirma

SBF 2016

Sprinklerkonsultfirma

Ett automatiskt vattensprinklersystem gör att bränder upptäcks tidigt och att rätt åtgärder för släckning och utrymning snabbt kan sättas in. För att systemen ska fungera korrekt krävs tillförlitlig projektering.

SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma är framtagen för att komplettera övriga normer inom området och för att säkerställa en säker och kvalitativ förstudie, systemutformning, projektering och planering. Tillsammans med SBF 120 och SBF 150 säkerställer normen att era sprinklersystem eller boendesprinklersystem är kvalitetssäkrade i ett tidigt skede av byggprocessen.

Ansök om certifiering

Krav för Sprinklerkonsultfirma
– enligt utgåva SBF 2016:1

Grundläggande krav

Förutom att ni som sprinklerkonsultfirma ska följa aktuella lagar och bestämmelser, ställer normen krav på dokumenterat kvalitetssystem, skriftliga rutiner och tillgång till relevant information.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, restförd moms eller kvarstående skatteskulder.
 • Tillsvidareanställd personal med erfarenhet och hög kompetens.
 • Alla uppdrag utförs under ledning av behörig ingenjör med certifikat inom området.
 • Dokumenterat kvalitetssystem, skriftliga rutiner och tillgång till relevant information.
 • Erfaren personal som kontinuerligt utvecklar sin kompetens.
 • Kvalitetssäkring av utförda projekteringar med egenkontroll, inklusive dimensionsbestämmande data och vattenkälla. Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbete med sprinklerprojektering.

Ett korrekt projekterat vattensprinklersystem eller boendesprinklersystem minskar kostnaderna i byggprocessen och med hög förmåga och tillförlitlighet räddar liv och egendom.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.