Sprinklerkonsultfirma

SBF 2016

Certifierad Sprinklerkonsultfirma

Ett automatiskt vattensprinklersystem gör att bränder upptäcks tidigt och att rätt åtgärder för släckning och utrymning snabbt kan sättas in. För att systemen ska fungera korrekt krävs tillförlitlig projektering.

SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma är framtagen för att komplettera övriga normer inom området och för att säkerställa en säker och kvalitativ förstudie, systemutformning, projektering och planering. Tillsammans med SBF 120 och SBF 150 säkerställer normen att era sprinklersystem eller boendesprinklersystem är kvalitetssäkrade i ett tidigt skede av byggprocessen.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

 

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Sprinklerkonsultfirma
– enligt utgåva SBF 2016:2

Grundläggande krav

Förutom att ni som sprinklerkonsultfirma ska följa aktuella lagar och bestämmelser, ställer normen krav på dokumenterat kvalitetssystem, skriftliga rutiner och tillgång till relevant information.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, restförd moms eller kvarstående skatteskulder.
 • Tillsvidareanställd personal med erfarenhet och hög kompetens.
 • Alla uppdrag utförs under ledning av behörig ingenjör med certifikat inom området.
 • Dokumenterat kvalitetssystem, skriftliga rutiner och tillgång till relevant information.
 • Erfaren personal som kontinuerligt utvecklar sin kompetens.
 • Kvalitetssäkring av utförda projekteringar med egenkontroll, inklusive dimensionsbestämmande data och vattenkälla. Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbete med sprinklerprojektering.

Ett korrekt projekterat vattensprinklersystem eller boendesprinklersystem minskar kostnaderna i byggprocessen och kan rädda liv och egendom.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.