Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

Certifiering av larmcentraler enligt EN 50518

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering kan nu erbjuda certifiering av larmcentraler enligt den europeiska normen EN 50518.

Läs mer

SBF 2018 Anläggarfirma Utrymningslarm

SBSC erbjuder certifiering enligt SBF 2018 Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande. 

Läs mer

SBF 2017 Behörig Ingenjör Utrymningslarm

SBSC erbjuder certifiering enligt SBF 2017 Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande. 

Läs mer

Hitta leverantörer av säkerhet

Läs mer