Nordens ledande inom certifiering av brand och säkerhet

I över 20 år har Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat företag, personer, produkter och system. Vi arbetar för att stärka aktörer inom brand och säkerhetområdet och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser.

Ansök om certifiering

Certifiering av företag

Företagscertifiering visar att verksamheten har den kompetens och kvalitet som krävs av en seriös leverantör av brand- och säkerhetslösningar. Certifieringen bidrar till att öka lönsamhet, konkurrenskraft och tillförlitlighet.

Läs mer om företagscertifiering

Certifiering av personer

Personcertifiering är ett intyg på unik kompetens. Det visar på att du har den kunskap och de förmågor som krävs för att möta de höga krav som ställs på dig i din yrkesroll. Det ger dig ett erkännande som expert, ett ökat förtroende och fler karriärmöjligheter.

Läs mer om personcertifiering

Certifiering av produkter

Med certifiering intygas att en produkt uppfyller specifika säkerhets- eller brandtekniska krav som har verifierats av ett oberoende certifieringsorgan. Ett produktcertifikat är ett intyg på kvalitet, både nationellt och internationellt.

Läs mer om produktcertifiering

Certifiering av system

Certifierade ledningssystem är ett kvitto på att en verksamhet uppfyller kraven för, och kontinuerligt arbetar efter, det aktuella systemet. Det bidrar till högre kvalitet, effektivare processer och en ännu bättre organisation och verksamhet.

Läs mer om systemcertifiering

Utbildning i verksamhetsledning

Är du ansvarig för kvalitets- eller verksamhetsledningssystemet vid en anläggarfirma eller besiktningsfirma certifierade av SBSC?

SBSC erbjuder certifierade kunder en utbildning med fokus på de krav på kvalitets- eller verksamhetsledningssystem som ställs i normer på brand- och säkerhetsområdet.

Läs mer och anmäl dig här

Hur säker är din arbetsplats?

Cybersäkerhet BAS hjälper både små och stora företag och organisationer att stärka it-säkerheten och skapar förtroende hos kunder, kravställare och samarbetspartners.

VISSTE DU ATT: En av sju kontorsarbetare som jobbar på distans vet inte vilka appar och programvaror som är godkända av it-avdelningen. Fler än var fjärde anser att de inte fått någon hjälp med att få till en säker it-miljö./SIFO 2020.

Läs mer och ansök om certifiering

Brand- och säkerhetslösningar för privatpersoner och företag

Oavsett om du ska köpa lås till ytterdörren, ett nytt vapenskåp eller en brandlarmanläggning till företaget handlar det om säkerhet och trygghet. Med certifierade produkter och säkerhetslösningar installerade av certifierade leverantörer skapar du ett bra skydd mot inbrott, stöld och brand.

Läs mer om lösningar för företag
Läs mer om lösningar för privatpersoner

Upphandling av certifierade brand- och säkerhetslösningar

Att ställa krav på certifierade leverantörer och produkter vid upphandling ger dig som slutkund både trygghet och kvalitet. Du kan lita på att kvalitetskrav uppfylls, att leverantörer följer regler och lagar och har kompetent personal samt att det du upphandlar regelbundet kontrolleras. Dessutom sparar du tid då leverantörsbedömningar blir smidigare.

Läs mer om certifiering vid upphandling

SBSC:s magasin Certifierad

Nordens ledande certifieringsorgan

Läs magasinet Certifierad där vi presenterar SBSC:s certifieringar inom brand och säkerhet, hur certifiering kan användas vid upphandling och hur certifierade brand- och säkerhetslösningar bidrar till att skapa en tryggare värld.

Läs SBSC:s magasin Certifierad

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.