Nyheter

På väg mot ISO 27001 ackreditering

Att inneha en ISO 27001-certifiering ger organisationer stöd i deras ansträngningar att förebygga och hantera risker som rör informationssäkerhet och cybersäkerhet.

I dagens samhälle är information en av våra mest värdefulla tillgångar. Om viktig affärsinformation går förlorad, blir stulen eller skadas kan detta få betydande och potentiellt allvarliga konsekvenser. Certifiering sker mot ISO/IEC 27001 – den tredje största ISO-standarden i världen när det gäller certifieringar.

Just nu är vi inne i processen att bli ackrediterade för ISO 27001 och söker ett företag eller organisation som vill bli certifierade enligt ISO 27001 .

Vi erbjuder även förrevisioner enligt ISO 27001 vilken omfattar en dag på plats hos dig som kund där vår revisionsledare går igenom krav enligt standarden. Efter en förrevision har du som kund fått en bra uppfattning om hur ert ledningssystem för informationssäkerhet motsvarar kraven enligt ISO 27001. En förrevision är ett bra sätt att identifiera vilka åtgärder som krävs inför kommande steg 1- och steg 2-revisioner av ledningssystemet.

Kontakta oss för mer information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.