Produktcertifiering

Med hjälp av en produktcertifiering visar ni att produkten håller hög kvalitet, såväl nationellt som internationellt. Certifiering av produkter inom brand- och säkerhetsområdet intygar att de lever upp till lagar, standarder och marknadskrav – och att de tillverkas i fabriker som regelbundet kontrolleras och håller en hög kvalitetsnivå. En produktcertifiering kan bidra till ökad försäljning och en stärkt position på marknaden.

Ansök om certifiering

Våra produktcertifieringar

Visar:

Brandlarm

Produkter som rökdetektorer, larmknappar, optiska larmdon, akustiska larmdon, kortslutningsisolatorer och liknande.

Vattensprinkler

Produkter som flödesmätare, larmpressostat, sprinklerhuvuden, rörsystem, kontrollventiler och liknande.

Byggnadsdelar

Produkter som säkerhetsdörrar, gallergrindar, säkerhetsglas, industriportar, jalusier, inbrottsskyddande förrådsinredningar och liknande.

Fordonsskydd

Produkter som båtmotorlås för utombordsmotorer, cykellås, motorcykellås, fordonslarm, mekaniskt extra stöldskydd för bil och liknande.

Förvaringsskydd

Produkter som värdetransportenheter, högsäkerhetslås, bankfack, valv, värdeskåp, serviceboxar och liknande.

Inbrottslarm

Produkter som centralapparater, passiva IR-detektorer, larmglasgivare, kortförbikopplare, akustiska glaskrossdetektorer och liknande.

Lås och beslag

Produkter som låshus, låscylindrar, hänglås, kättingar och liknande.

Övriga områden

Produkter som IoT, MärkDNA, plomber, förseglingar och datorlås.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Hur går produktcertifiering till?

01.Ansökan

Först gör ni en ansökan om certifiering, vilket sker i vår kundportal. Där ser ni även en aktuell prislista. När vi har fått er ansökan registrerar vi ert ärende.

02.Komplettering

Ni behöver komplettera er ansökan med underlag som till exempel provningsrapporter och ritningsunderlag innan vi kan granska och bedöma om ni uppfyller kraven för certifieringen. Vilka dokument som behövs för kompletteringen får ni mejlade till er i en checklista.

03.Tillverkningskontroll

För produktcertifiering enligt system 5 utför vi vanligtvis regelbundna tillverkningskontroller i fabrik under certifikatets giltighetstid. Vid produktcertifiering enligt system 1 utförs inga tillverkningskontroller under giltighetstiden.

04.Granskning

Vi granskar resultatet från en eventuell tillverkningskontroll och säkerställer att de underlag ni skickat in finns tillgängliga, är korrekt ifyllda och har blivit undertecknade i de fall där det behövs. Om något behöver kompletteras kontaktar vi er.

05.Utfärdande av certifikat

När ni uppfyller de krav som ställs i den aktuella normen eller standarden, utfärdar vi certifikatet som sedan levereras via post och finns för nedladdning via kundportalen. I kundportalen hittar ni även certifieringsmärket. Uppgifterna publiceras även på vår webbplats och på sidan för certifierade säkerhetsleverantörer. Har certifikatet utfärdats enligt en SSF-norm publiceras uppgifterna även i Säkerhetsguiden.

06.Under giltighetstiden

Om er produkt är certifierad enligt system 5 genomför vi regelbundna tillverkningskontroller under giltighetstiden. Om produkten är certifierad enligt system 1 genomförs inga tillverkningskontroller.

07.Recertifiering och uppgradering

När giltighetstiden för certifikatet börjar närma sig sitt slut, sker en recertifiering. Vi förnyar certifikatet och förlänger giltighetstiden om kraven för certifieringen fortfarande uppfylls. Har det kommit en ny utgåva av normen eller standarden, uppgraderar vi certifikatet efter den senaste versionen när de uppdaterade kraven möts.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.