Certifierad produkt skydd

Produktcertifiering av

Byggnadsdelar

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av byggnadsdelar. Genom att certifiera komponenter inom produktområdet försvåras inbrott, stölder och skador.

Samtliga normer innehåller krav på tillverkning och prestanda. Certifieringarna bidrar till tydligare rutiner, ett ökat förtroende och högre värde på produkterna.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för byggnadsdelar

SSF 012

Galler

SSF 033

Gallergrind

SSF 1047

Inbrottsskyddande vägg

SSF 1074

Industriport

SSF 1078

Inbrottsskyddande dörr

SSF 1085

Polykarbonat

SSF 1990-06-30/B

Inbrottsskyddande förrådsinredning

EN 356

Säkerhetsglas

EN 1522

Skottsäker dörr, fönster

EN 1627

Inbrottsskyddande dörr, fönster, galler, jalusi

Produktcertifiering är ett bevis på kvalitet, både nationellt och internationellt. Det ökar efterfrågan och sänker kostnader.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

  • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Certifieringen är ett intyg på att produkten regelbundet granskas och bedöms av en oberoende part.
  • Certifieringen visar att produkten uppfyller krav för att ingå som komponent i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • SBSC:s certifikat ger er rätt att använda våra välkända certifieringsmärken som har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder. 94% i åldersgruppen 30-49 år känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar det med trygghet och säkerhet.
  • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text, logotyp och produktbild, samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.