Kontakt

info@sbsc.se

Tel: +46 8 409 536 00

Postadress

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 
Tegeluddsvägen 100
115 28 Stockholm

Fakturaadress 

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB
Fack 4574
Box 3039
831 03 Östersund

Om ni som leverantör vill skicka vår faktura via e-post i pdf-format i stället för via ordinarie postgång, går det också bra. Ovanstående fakturaadress ska framgå på e-postfakturan som skickas till:

4574@faktura.scancloud.se (en faktura per pdf)

E-faktura: GLN-nr 7365561990140


Mårten Wallén

Verkställande Direktör

Tel: 08 409 536 01

marten.wallen@sbsc.se

Företagscertifiering Brand

Matilda Wahlgren

Certifieringsskoordinator Brand

Tel: 08 409 53 613

matilda.wahlgren@sbsc.se

Kenneth Hedman

Certifieringsingenjör – Sprinkler, Gassläck, Brandlarm och Besiktning

Tel: 08 409 536 33

kenneth.hedman@sbsc.se

Kjell Andersson

Certifieringsingenjör – Brand, Sprinkler och Besiktning

Tel: 08 409 536 27

kjell.andersson@sbsc.se

Jonas Svanborg

Certifieringsingenjör – Brand och Besiktning

Tel: 08 409 536 36

jonas.svanborg@sbsc.se

Företagscertifiering Säkerhet

Johan Westlin

Teamledare Säkerhet

Revisionsledare - ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001

Certifieringsingenjör - Bevakning, Larmförmedling

Tel: 08 409 536 26

johan.westlin@sbsc.se

Magdalena Bäckström

Certifieringskoordinator Säkerhet

Tel: 08 409 536 15

magdalena.backstrom@sbsc.se

Anders Banderby

Revisionsledare - ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001

Certifieringsingenjör – Larmförmedling, Bevakning

Tel: 08 409 536 20

anders.banderby@sbsc.se

Hans Bergström

Revisionsledare - ISO 9001, ISO 14001, FR2000 Certifieringsingenjör Inbrottslarm och Lås

Tel: 08 409 536 34

hans.bergstrom@sbsc.se

Carl Raab

Revisionsledare - ISO 9001, ISO 14001

Certifieringsingenjör -  Bevakning, Larmförmedling, Inbrottslarm och Lås

Tel: 08 409 536 35

carl.raab@sbsc.se

Stefan Berggren

Certifieringsingenjör – CCTV, Inbrottslarm, Lås

Tel: 08 409 53 631

stefan.berggren@sbsc.se

Christian Plamboeck

Certifieringsingenjör – CCTV, Inbrottslarm, Lås

Tel: 08 409 536 22

christian.plamboeck@sbsc.se

Andreas Brander

Certifieringsingenjör Inbrottslarm

Tel: 08 409 536 37

andreas.brander@sbsc.se

John Lindvall

Certifieringsingenjör Inbrottslarm

Tel: 08 409 536 38

john.lindvall@sbsc.se

Produktcertifiering

Fredrik Backman

Teamledare Produkt

Certifieringsingenjör - Förvaringsskydd Inbrott, Lås och beslag till byggnader

Tel: 08 409 536 23

fredrik.backman@sbsc.se

Barbro Denker

Certifieringsskoordinator Produkt

Tel: 08 409 536 11

barbro.denker@sbsc.se

Thomas Hallin

Certifieringsingenjör - Byggnadsdelar Inbrott, Fordonsskydd - stöld och inbrott

Tel: 08 409 536 28

thomas.hallin@sbsc.se

Fredrik Rubensson

Certifieringsingenjör – Brandlarm, Inbrottslarm, Släcksystem, Vattensprinkler

Tel: 08 409 536 24

fredrik.rubensson@sbsc.se

Personcertifiering och Marknad

Mattias Nettarp

Teamledare Personcertifiering

Marknadschef

Tel: 08 409 536 02

mattias.nettarp@sbsc.se

Anna Svanberg

Kommunikatör

Tel: 08 409 536 04

anna.svanberg@sbsc.se

Carina Trygg

Handläggare Personcertifiering

Tel: 08 409 53 621

carina.trygg@sbsc.se

Stina Halldin

Handläggare Personcertifiering, ekonomi och HR

Tel: 08-409 536 14

stina.halldin@sbsc.se

Franzisca Hägglund

Handläggare

Tel: 08 409 536 10

franzisca.hagglund@sbsc.se