Högre kvalitet, bättre miljö och en säkrare arbetsmiljö

Systemcertifiering skapar effektiva företag och organisationer. Ett certifierat ledningssystem visar på att ni har en effektiv styrning och kontinuerligt arbetar med förbättring. Det hjälper er att utnyttja tid och resurser på bästa möjliga sätt, stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete och gör att ni lättare kan möta kundernas förväntningar på era produkter och tjänster.

Ansök om certifiering

Våra systemcertifieringar

Visar:

ISO 26000 Verifiering av organisationers samhällsansvar

ISO 9001 Lednings­system­ för kvalitet

ISO 14001 Ledningssystem för miljö

ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö

FR2000 En standard för verksamhetsledning

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Hur går systemcertifiering till?

01.Ansökan

Ansökan om certifiering sker i vår kundportal. Vi registrerar ärendet och säkerställer att ingen obehörig ansöker om certifiering i ditt namn.

02.Komplettera din ansökan

För att vi ska kunna granska och bedöma att ni uppfyller kraven för certifieringen behöver ni komplettera ansökan med underlag som till exempel företagets ledningssystem. Exakt vilka dokument som behövs mejlas till er.

03.Revision

När ansökan har kompletterats planerar och bokar vi in tid för revision. Revisionen är uppdelad i två delar som genomförs vid olika tillfällen. Om det uppstår avvikelser behöver vi göra en orsaksanalys och sätta in rätt åtgärder innan certifikatet kan utfärdas.

04.Granskning

När vi har fått allt kompletterande underlag kontrollerar vi att samtliga dokument finns tillgängliga, är korrekt ifyllda och vid behov även har undertecknats. Om revisionen visade på avvikelser granskar vi de korrigerande åtgärderna.

05.Beslut om utfärdande av certifikat

När vi bedömer att ni uppfyller samtliga krav som ställs för certifieringen, utfärdar vi certifikatet. Ni får originalet per post och en kopia finns för nedladdning via kundportalen där ni även hittar certifieringsmärket.. Uppgifterna om certifikatet publiceras på vår webbsida samt på säkerhetsleverantörer.se.

06.Under certifikatets giltighetstid

Under certifikatets giltighetstid säkerställer vi kontinuerligt att ni fortsätter att uppfylla kraven enligt certifieringen samt våra allmänna villkor och certifieringsbestämmelser. Kontrollerna sker normalt genom revisioner där våra revisioner går igenom kravuppfyllnaden på plats hos er.

07.Recertifiering och uppgradering av certifikat

När giltighetstiden för certifikatet börjar närma sker en förnyad certifiering för att förlänga giltighetstiden ytterligare. Finns det en ny utgåva av det regelverk som certifieringen avser, gör vi en uppgradering av certifikatet förutsatt att ni uppfyller kraven i den nya upplagan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.

This site is registered on wpml.org as a development site.