Systemcertifiering

Högre kvalitet, bättre miljö och en säkrare arbetsmiljö

Systemcertifiering skapar effektiva företag och organisationer. Ett certifierat ledningssystem visar på att ni har en effektiv styrning och kontinuerligt arbetar med förbättring. Det hjälper er att utnyttja tid och resurser på bästa möjliga sätt, stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete och gör att ni lättare kan möta kundernas förväntningar på era produkter och tjänster.

Ansök om certifiering

Våra systemcertifieringar

Visar:

ISO 27001 Informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd

ISO 26000 Verifiering av organisationers samhällsansvar

ISO 9001 Lednings­system­ för kvalitet

ISO 14001 Ledningssystem för miljö

ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö

FR2000 En standard för verksamhetsledning

Hur går systemcertifiering till?

01.Ansökan

Ansökan om certifiering sker i vår kundportal. Efter registrering och inloggning kan du ansöka om certifiering för företag, personer, produkter och system.

02.Komplettera din ansökan

När ansökan mottagits kontaktas du av SBSC för komplettering av de handlingar som behövs för att vi ska kunna påbörja certifieringsprocessen.

De underlag du kan behöva komplettera med är till exempel företagets ledningssystem.

03.Revision

När handläggaren har bedömt att företaget är redo att gå vidare i certifieringsprocessen, kontaktas du av SBSC för bokning och planering av revision.

Revisionen är uppdelad i två delar och genomförs vid olika tillfällen. Den första delen (steg 1), innebär att vi gör en genomgång av ert ledningssystem enligt kraven i standarden. I den andra delen (steg 2), kontrollerar vi efterlevnaden av ert ledningssystem.

ISO 26000 Verifiering av egendeklaration för organisationers samhällsansvar är också uppdelad i två delar. Den första delen (steg 1), innebär att vi gör en genomgång av förutsättningarna för en lyckad verifiering av er egendeklaration. Under den andra delen (steg 2), går vi igenom er egendeklaration genom intervjuer och stickprov i er dokumentation.

Revisionen kan resultera i en eller flera identifierade brister som behöver åtgärdas. Dessa behöver besvaras med orsaksanalys och korrigerande åtgärder innan certifikatet kan utfärdas.

Mer information får du av vår revisor i samband med revisionen. Det framgår även ytterligare information av rapporten som du erhåller efter genomförd revision.

Innan ordinarie revision kan vi erbjuda en så kallad förrevision. Den är frivillig. En förrevision genomförs i syfte att säkerställa att det finns förutsättningar för certifiering. Kontakta oss om du vill diskutera behovet av en eventuell förrevision. En förrevision genomförs mot en avgift.

04.Beslut om utfärdande av certifikat

När SBSC gör bedömningen att alla krav är uppfyllda fattas beslut om att utfärda certifikat och du som kund blir meddelad om detta.

Certifikatet finns sedan tillgängligt för nedladdning via SBSC:s kundportal. Om ni valt att även få certifikat i pappersformat skickas dessa via post.

Uppgifter om ditt certifikat publiceras även på sbsc.se.

05.Under certifikatets giltighetstid

Under certifikatets giltighetstid säkerställer vi att ni uppfyller kraven enligt det regelverk certifieringen avser samt våra allmänna villkor och certifieringsbestämmelser. Kontroll sker normalt genom regelbundna revisioner där våra revisorer går igenom kravuppfyllnaden på plats hos dig som kund.

06.Recertifiering och uppgradering av certifikat

När giltighetstiden är på väg att upphöra sker en förnyad certifiering för att kunna förlänga certifikatets giltighetstid ytterligare en period. En sådan förnyad certifiering kallas för recertifiering. En ansökan om recertifiering sker automatiskt genom kundportalen. Om du som kund inte vill förlänga certifikatet har du möjlighet att via kundportalen avsluta processen för recertifiering.

Uppgradering av ett certifikat innebär att det har kommit en ny utgåva av det regelverk certifieringen avser. Det är utfärdaren av regelverket som beslutar om nya utgåvor, inte SBSC. För att behålla certifikatet behöver du som kund visa att systemet uppfyller kraven i den nya utgåvan av regelverket.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.