ISO 9001

ISO 9001

Lednings­system­ för kvalitet

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Vissa företag har till och med certifierat ledningssystem som krav för att göra affärer.

Kostnadsfri offert

Ansök om certifiering

Krav enligt ISO 9001

För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst ett ledningssystem och därefter att ert företag uppfyller de krav som finns uppställda i standarden. Kraven baseras i sin tur på sju principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Förbättring
 • Relationshantering
 • Processinriktning
 • Faktabaserade beslut
 • Medarbetarnas engagemang

Allt fler företag inser vikten av att vara ISO 9001-certifierade. Certifieringen visar att ert kvalitetsarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • En certifiering visar att ni arbetar med ständiga förbättringar.
 • En certifiering ger ett ökat förtroende för verksamheten och era produkter, både internt och externt.
 • En certifiering ökar era möjligheter till en mer effektiv verksamhetsstyrning.
 • Certifieringen kan leda till ökad produktivitet och bidra till lägre kostnader.
 • SBSC:s certifieringar är internationellt erkända.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.