ISO 27001

Informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd

I dagens informationssamhälle behöver vi kunna lita på att information hanteras på ett säkert sätt i alla typer av branscher och i samhällsstrukturen i stort – därför finns ISO 27000 – en serie standarder som fungerar som stöd både i det systematiska ledningsarbetet och vid införandet av olika säkerhetsåtgärder.

ISO 27000-serien innefattar såväl ledningssystemstandarder som vägledningsstandarder vilka kan tillämpas inom alla typer av organisationer oavsett bransch, storlek och verksamhet. Serien består av en mängd olika standarder där ISO 27001 är den enda som är avsedd för certifiering.

Just nu är vi inne i processen att bli ackrediterade för ISO 27001 och söker ett företag eller organisation som vill bli certifierade enligt ISO 27001. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Ansök om certifiering

Eftersom den information som företag vill skydda i dagsläget oftast är digitaliserad samt i stor utsträckning innehåller personuppgifter, omfattar ISO 27000-serien såväl cybersäkerhet som dataskydd. Ledningssystemet ger er en bra grund till att systematiskt arbeta med cyber-, informationssäkerhet och dataskydd.

Certifiering görs mot ISO/IEC 27001 – den tredje största ISO-standarden i världen när det gäller certifieringar.

Krav enligt ISO 27001

För att bli certifierad enligt ISO 27001 måste ni som företag uppfylla följande kriterier:

 • Organisationen har ett ledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas.
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet.
 • Systemet är beskrivet.
 • System och beskrivning underhålls löpande.
 • Att ett uttalande om tillämplighet upprättas, där de säkerhetsåtgärder som inkluderas i certifieringen specificeras.
 • Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 27001 av ett ackrediterat certifieringsorgan, till exempel SBSC.

Fördelar med en ISO 27001-certifiering

När ett företag är certifierat enligt ISO 27001 innebär det att det gjorts en oberoende granskning av företagets ledningssystem för informationssäkerhet och att det bedömts uppfylla kraven i standarden.

Här är några av fördelarna med att certifiera ert företag enligt ISO 27001:

 • Förbättrad informationshantering: Certifieringen innebär långsiktiga effektiva och tillförlitliga rutiner för att hantera information, vilket kan hjälpa er att skydda företagets informationstillgångar, som till exempel kundinformation, affärshemligheter och annan känslig data.
 • Förbättrad efterlevnad: Certifieringen stöttar er i att uppfylla lagar och regler kring informationshantering och datasäkerhet, vilket i sin tur leder till att undvika eventuella böter eller sanktioner för bristande efterlevnad.
 • Ökad trovärdighet: Certifieringen bidrar till att företagets trovärdighet och anseende ökar i och med att kunder och partners kan känna sig trygga i att hantera information med företaget.
 • Konkurrensfördel: Certifieringen kan ge vissa konkurrensfördelar eftersom det ger en tydlig signal kring ert åtagande att upprätthålla en hög standard gällande informationshantering och datasäkerhet.
 • Ökad effektivitet: Implementering av ISO 27001-standarderna kan leda till ökad effektivitet och produktivitet eftersom risken för informationsrelaterade avbrott och incidenter minskar.

Fördelar med att certifiera er hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel och ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC:s certifieringar är internationellt erkända.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.