Personcertifiering

Kraven på, och behovet av att kunna värdera, kompetens i arbetslivet ökar. Med personcertifiering inom brand- och säkerhetsområdet intygar du unik kompetens. Genom att certifiera dig visar på att du har den kunskap och de förmågor som krävs för att möta de höga krav som ställs på dig i din yrkesroll – och det ger dig ett erkännande som expert, ett ökat förtroende och fler karriärmöjligheter.

Ansök om certifiering

Våra personcertifieringar

Visar:

Släcksystem

SBF 1001 Behörig ingenjör gassläcksystem

Brandlarm

SBF 1007 Behörig ingenjör brandlarm

Vattensprinkler

SBF 1018 Behörig ingenjör vattensprinkler

Byggnadstekniskt brandskydd

SBF 1031 Termograför elanläggning

Byggnadstekniskt brandskydd

SBF 2004 Brandprojektör

Vattensprinkler

SBF 2005 Brandskyddstekniker F-gas

Vattensprinkler

SBF 2008 Behörig ingenjör boendesprinkler

Brandfarlig och explosiv vara

SBF 2014 Föreståndare brandfarlig vara

Brandlarm

SBF 2017 Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Vattensprinkler

SBF 2019 Behörig ingenjör vattendimma högtryck

Inbrottslarm

SSF 1016 Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm

Lås - Företag och personer

SSF 1041 Certifierad låstekniker

Lås - Företag och personer

SSF 1049 Certifierad låsmästare

CCTV

SSF 1062 Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV

Säkerhet

SSF 1071 Certifierad säkerhetschef

Förvaringsskydd

SSF 1076 Certifierad värdeförvaringstekniker

Cybersäkerhet

SSF 1100 Certifierad Informationssäkerhetskonsult

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Hur går personcertifiering till?

01.Ansökan

Ansökan om certifiering sker i vår kundportal efter registrering och inloggning. I vår kundportal hittar du även mer information om våra certifieringar samt en prislista.

02. Komplettera din ansökan

För att vi ska kunna bedöma om du uppfyller kraven för certifieringen, behöver du komplettera din ansökan med dokument som skolbetyg, utbildningsbevis och liknande. Exakt vilka underlag som behövs får du i en checklista som vi mejlar till dig.

03. Examination

När du har gjort din ansökan kan du boka tid för examination. I din ansökningsavgift ingår tre provtillfällen, därefter tillkommer en avgift. Ditt resultat mejlas till dig direkt efter att du är klar med provet, tillsammans med information om vilka regelverk du eventuellt svarat fel på.

04.Granskning

När vi har fått allt kompletterande underlag granskar vi det. Vi kontrollerar att samtliga dokument finns tillgängliga och är korrekt ifyllda. Vid behov kontaktar vi dig för komplettering.

05.Utfärdande av certifikat

När alla kraven i normen eller standarden är uppfyllda utfärdar vi certifikatet. Du får originalet per post och pdf-kopia finns för nedladdning via kundportalen, där hittar du även certifieringsmärket. Vi publicerar uppgifterna om ditt certifikat på vår webbplats och skickar ett behörighetskort inom några veckor.

06.Under certifikatets giltighetstid

En gång per år kontrollerar vi att du fortfarande uppfyller kraven för certifieringen. Det kan innebära att du ska skicka in ett intyg, göra ett kortare prov eller får besök av någon av våra revisorer. De personcertifieringar som skiljer sig från de årliga kontrollerna är Certifierad Säkerhetschef, Föreståndare Brandfarlig vara och F-gas tekniker.

07.Recertifiering och uppgradering

När giltighetstiden för certifikatet närmar sig sitt slut förnyas det om du fortfarande uppfyller kraven. Du får påminnelser i god tid och ansökan sker automatiskt i kundportalen. Har det kommit en ny utgåva av regelverket som gäller för certifieringen, sker en uppgradering av certifikatet om och när du uppfyller kraven i den nya upplagan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.