Personcertifiering

Kraven på, och behovet av att kunna värdera, kompetens i arbetslivet ökar. Med personcertifiering inom brand- och säkerhetsområdet intygar du unik kompetens. Genom att certifiera dig visar på att du har den kunskap och de förmågor som krävs för att möta de höga krav som ställs på dig i din yrkesroll – och det ger dig ett erkännande som expert, ett ökat förtroende och fler karriärmöjligheter.

Ansök om certifiering

Våra personcertifieringar

Visar:

Släcksystem

SBF 1001 Certifierad Behörig ingenjör gassläcksystem

Brandlarm

SBF 1007 Certifierad Behörig ingenjör brandlarm

Vattensprinkler

SBF 1018 Certifierad Behörig ingenjör vattensprinkler

Byggnadstekniskt brandskydd

SBF 1031 Certifierad Termograför elanläggning

Byggnadstekniskt brandskydd

SBF 2004 Certifierad Brandprojektör

Vattensprinkler

SBF 2005 Certifierad Brandskyddstekniker F-gas

Vattensprinkler

SBF 2008 Certifierad Behörig ingenjör boendesprinkler

Brandfarlig och explosiv vara

SBF 2014 Föreståndare brandfarlig vara

Utrymningslarm med talat meddelande

SBF 2017 Certifierad Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Vattensprinkler

SBF 2019 Certifierad Behörig ingenjör vattendimma

Inbrottslarm

SSF 1016 Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm

Lås - Företag och personer

SSF 1041 Certifierad låstekniker

Lås - Företag och personer

SSF 1049 Certifierad låsmästare

CCTV

SSF 1062 Certifierad Behörig ingenjör kamerabevakningssystem

Förvaringsskydd

SSF 1076 Certifierad värdeförvaringstekniker

Cybersäkerhet

SSF 1100 Certifierad Informationssäkerhetskonsult

Inbrottslarm

SSF 1112 Certifierad Behörig installatör inbrottslarm med intern radioöverföring

Hur går personcertifiering till?

01.Skicka in en ansökan

Ansökan om certifiering skickas in via vår kundportal. Efter registrering och inloggning kan du enkelt ansöka om certifiering. I kundportalen hittar du även aktuella priser.

02. Komplettera din ansökan

För att vi ska kunna granska och bedöma att du uppfyller kraven som framgår av aktuell norm eller standard behöver du komplettera din ansökan.

De underlag du kan behöva komplettera med är till exempel skolbetyg, utbildningsbevis, intyg om arbetslivserfarenhet och giltig försäkring.

Vilka underlag som ska kompletteras framgår av bekräftelsen som vi mejlar dig i samband med din ansökan. Kontrollera att alla underlag är kompletta och i förekommande fall underskrivna. Skicka in handlingar enligt instruktioner i bekräftelsemejlet.

03. Examination

När du har gjort din ansökan kan du boka in ett tillfälle för att göra ditt examinationsprov. Datum och ort för examinationer hittar du på vår webbplats. På vår webbplats hittar du också information om själva provet, till exempel vilka regelverk provet omfattar, hur många delprov som ingår samt länkar till examinationsbokningen.

I din ansökningsavgift ingår det att skriva examination vid tre separata tillfällen. Examinationen sker i SBSC:s lokaler i Stockholm eller på annan valbar ort. Ditt resultat mejlas direkt till dig när du är klar med provet. Med resultatet bifogas även information om vilka regelverk som du eventuellt skrivit fel svar på.

Om du inte uppnår godkänt resultat på ett eller flera delprov får du skriva om det delprovet som du inte blev godkänd på. Skulle du behöva fler än tre tillfällen för att genomföra en godkänd examination, genomförs ytterligare provtillfällen mot en administrativ avgift.

Om du behöver genomföra omprov på enstaka delprov, har vi ibland möjlighet att genomföra sådana examinationer vid andra tillfällen än de som finns publicerade på vår webbplats. Sådana omprov genomförs mot en avgift. Kontakta oss på telefon 08–409 536 00 för mer information.

04.Granskning

När allt kompletterande underlag har skickats till oss för granskning, kontrollerar vi att alla underlag finns tillgängliga och är korrekt ifyllda och i förekommande fall undertecknade. Vid behov kontaktar vi dig för att komplettera något.

Har du genomfört ett examinationsprov med ej godkänt resultat meddelar vi dig och du får boka tid för omprov.

05.Beslut om utfärdande av certifikat

När vi gör bedömningen att alla krav i aktuell norm eller standard är uppfyllda fattas beslut om att utfärda certifikat och du som kund blir meddelad om detta.

Certifikatet finns sedan tillgängligt för nedladdning via SBSC:s kundportal. Om du valt att även få certifikatet i pappersformat skickas det via post. Uppgifter om ditt certifikat publiceras även på sbsc.se.

06.Under certifikatets giltighetstid

En gång per år genomför vi någon typ av uppföljande kontroll. Det gör vi för att kontrollera att du som certifierad person kontinuerligt uppfyller kraven i de regelverk certifieringen avser och därigenom bibehåller en hög kompetensnivå. Det kan till exempel innebära att vi begär att du ska skicka in någon form av redovisning eller intyg, göra ett kortare prov via webben eller få ett personligt besök av en av våra revisorer på din arbetsplats.

Vilken typ av uppföljande kontroll som genomförs bestäms av aktuellt certifieringsregelverk. Om du inte uppfyller kraven i den uppföljande kontrollen kan SBSC besluta om att genomföra en påkallad kontroll. Sådan kontroll genomförs mot en avgift.

07.Recertifiering och uppgradering

När giltighetstiden är på väg att upphöra sker en förnyad certifiering för att kunna förlänga certifikatets giltighetstid ytterligare en period. En sådan förnyad certifiering kallas för recertifiering. En ansökan om recertifiering sker automatiskt genom kundportalen. Som kund kommer du med början ca 9 månader innan certifikatet upphör att få påminnelser om kommande recertifiering. Om du inte vill förlänga certifikatet har du möjlighet att via kundportalen avsluta processen för recertifiering.

Uppgradering av ett certifikat innebär att det har kommit en ny utgåva av det regelverk certifieringen avser. Det är utfärdaren av regelverket som beslutar om nya utgåvor, inte SBSC. För att behålla certifikatet behöver du visa att du uppfyller kraven i den nya utgåvan av regelverket.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.