Certifierad låstekniker

SSF 1041

Certifierad låstekniker

För att en låsanläggning ska utföras och fungera på ett korrekt sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma som har personal med tillräcklig kompetens.

Genom att certifieras enligt SSF 1041 intygar du att du har den kunskap och erfarenhet som behövs för din yrkesroll. Normen ställer krav på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom låsområdet.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad låstekniker
– enligt den senaste utgåvan SSF 1041:1

Normen

Som kund hos SBSC laddar du ned normen kostnadsfritt i kundportalen.

Grundkrav

Ingen belastning av egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägerier där tredje mans intresse har skadats.

Exempel på övriga krav

  • Giltigt gesällprov utfärdat av Sveriges hantverksråd.
  • Praktisk erfarenhet från arbete med mekaniska låsanläggningar under de senaste tre åren. Arbetet ska ha omfattat projektering, installation, service och underhåll.
  • Kunskap om SSF 200 – Svenska Stöldskyddsföreningens regler för Mekaniskt inbrottsskydd.
  • Kunskap/kännedom om de normer, regler och föreskrifter som nämns i SSF 1041.

Med ett utfärdat certifikat enligt normen kan du enkelt bevisa att du har kvalitativ och tillförlitlig kunskap i din roll som låstekniker.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

  • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
  • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
  • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
  • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker fler än 10 000 sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.