Certifierad låstekniker

SSF 1041

Certifierad låstekniker

För att en låsanläggning ska utföras och fungera på ett korrekt sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma som har personal med tillräcklig kompetens.

Genom att certifieras enligt SSF 1041 intygar du att du har den kunskap och erfarenhet som behövs för din yrkesroll. Normen ställer krav på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom låsområdet.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad låstekniker
– enligt den senaste utgåvan SSF 1041:1

Grundkrav

Ingen belastning av egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägerier där tredje mans intresse har skadats.

Exempel på övriga krav

  • Giltigt gesällprov utfärdat av Sveriges hantverksråd.
  • Praktisk erfarenhet från arbete med mekaniska låsanläggningar under de senaste tre åren. Arbetet ska ha omfattat projektering, installation, service och underhåll.
  • Kunskap om SSF 200 – Svenska Stöldskyddsföreningens regler för Mekaniskt inbrottsskydd.
  • Kunskap/kännedom om de normer, regler och föreskrifter som nämns i SSF 1041.

Med ett utfärdat certifikat enligt normen kan du enkelt bevisa att du har kvalitativ och tillförlitlig kunskap i din roll som låstekniker.

Fördelar med en SBSC-certifiering

  • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
  • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
  • Certifieringen öppnar upp för ökade karriärmöjligheter.
  • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
  • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera ditt företag med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.