Behörig ingenjör boendesprinkler

SBF 2008

Certifierad Behörig ingenjör boendesprinkler

SBF 2008 Behörig ingenjör boendesprinkler är framtagen för att säkerställa att boendesprinklersystem utförs med hög kvalitet och säkerhet. I normen anges de krav som finns på din kompetens som behörig ingenjör boendesprinkler.

Genom att certifieras enligt den senaste utgåvan intygar du att ditt arbete med boendesprinklersystem utförs på ett funktionsdugligt och tillförlitligt sätt enligt de lagar, förordningar och bestämmelser som finns för området och din verksamhet.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

 

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Behörig ingenjör boendesprinkler
– enligt den senaste utgåvan SBF 2008:2

Grundkrav

Godkänt slutbetyg från naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet, alternativt motsvarande kunskap i svenska, engelska, matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Exempel på övriga krav

 • Utbildning i grundläggande brandskydd.
 • Minst ett års praktiskt arbetslivserfarenhet av boendesprinkler eller vattensprinkler.
 • Kunskap/kännedom om produkter som ingår i, och används för, boendesprinklersystem.
 • Ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB, ABK eller ABT.
 • Kunskap om den senaste utgåvan av regler, standarder och föreskrifter som tillhör normen.
 • Tillgång till de regler, standarder och föreskrifter som framgår av normen.

Boendesprinkler upptäcker och håller bränder under kontroll. Som behörig ingenjör inom området bidrar du till att brandskadekostnader minskar och fler liv räddas.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området boendesprinkler och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifieringen gör att du kan certifieras som sakkunnig person för SBF 2009 Anläggarfirma boendesprinkler och SBF 1003 Besiktningsfirma brandskyddsanordningar.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.