SBF 2019

Behörig ingenjör vattendimma högtryck

Den här normen är framtagen för att bidra till att vattendimsystem högtryck utförs med rätt kvalitet, hög tillförlitlighet och enligt gällande regler.

SBF 2019 Behörig ingenjör vattendimma högtryck anger därför de minimikrav som finns på den kompetens som krävs när du arbetar med vattendimma högtryck. Genom att certifieras enligt normen intygar du din kunskap som behörig ingenjör inom området.

Ansök om certifiering

Krav för Behörig ingenjör vattendimma högtryck
– enligt utgåva SBF 2019:1

Grundkrav

Allmän grundkompetens med godkänt slutbetyg från gymnasieskolan som motsvarar minst Matematik 2, Svenska 2 och Engelska 5 samt ett eller flera av ämnena Na 1, Bi 1, Fy 1 eller Ke 1, alternativt 5 års praktisk yrkeserfarenhet där ämnena inom området har tillämpats.

Exempel på övriga krav

 • Utbildning i grundläggande brandskydd.
 • Minst en heldags slutförd utbildning i entreprenadjuridik under de senaste fem åren.
 • Minst ett års praktiskt erfarenhet inom området vattendimma.
 • Kunskap/kännedom om gällande regler, standarder och föreskrifter.
 • Kännedom om släckmedel och komponenter som ingår i och används för vattendimsystem.
 • En ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB, ABK eller ABT.

Genom att certifieras enligt SBF 2019 Behörig ingenjör vattendimma högtryck får både du och din arbetsgivare ett tydligt kvitto på din expertis.

Fördelarna med certifieringen

 • Fungerar som ett professionellt erkännande av din kompetens inom området vattendimma högtryck.
 • Är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • Inger ett starkt förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Bidrar till ökade karriärmöjligheter.
 • Ger ett certifikat och certifieringsmärke med ett stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.