Behörig ingenjör inbrottslarm

SSF 1016

Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm

För att en inbrottslarmanläggning ska utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma med rätt kompetens hos sin personal.

Ett certifikat enligt SSF 1016 Behörig ingenjör inbrottslarm intygar att du har den kunskap som krävs. Det visar också att du uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmsområdet.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
– enligt den senaste utgåvan SSF 1016:1

Normen

När du ansöker om certifiering hos SBSC kan du ladda ned SSF:s norm kostnadsfritt i kundportalen.

Grundkrav

Kunskaper som motsvarar minst en el- eller elteknisk utbildning vid ett svenskt tvåårigt gymnasium.

Exempel på övriga krav

  • Erfarenhet från praktiskt arbete med inbrottslarmanläggningar under de senaste två åren. Arbetet ska ha omfattat projektering, installation, service och underhåll.
  • Kännedom om normer, regler och föreskrifter inom området.
  • Kunskap att tolka tillämpliga delar i de normer, regler och föreskrifter som nämns i normen.

Certifiering enligt normen visar att du på ett korrekt sätt kan projektera, installera och fylla de förväntningar som beställaren har på dig som installatör av inbrottslarmanläggningar.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

  • SBSC:s certifiering är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området inbrottslarm och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
  • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
  • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • SSF:s normer ingår kostnadsfritt när du ansöker om certifiering hos SBSC.
  • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
  • Om du väljer att utbilda dig hos SSF får du 30% rabatt på SSF:s utbildning och ansökningsavgiften för certifiering.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.