sbsc

Bli certifierad

En certifiering inom brand och säkerhet är ett sätt att intyga kompetens, höja kvalitet och ställa krav – på kunskap, verksamhet samt brand- och säkerhetslösningar. Certifiering är en viktig del i arbetet med att skapa trygghet och öka säkerhet. Det är en kvalitetsstämpel och konkurrensfördel som även är värdefull i er marknadsföring och ger kunden förtroende för era produkter och tjänster.

Ansök om certifiering

Certifiering av företag

Genom certifiering granskar vi att er verksamhet uppfyller krav i normer och standarder, arbetar med ständiga förbättringar och har personal med rätt kompetens. Det intygar även att ni levererar enligt avtal.

Läs mer om företagscertifiering

Certifiering av personer

Med certifiering intygar du din kunskap inom brand och säkerhet. Du får ett intyg på unik kompetens och kan visa på att du möter de krav som finns på din yrkesroll.

Läs mer om personcertifiering

Certifiering av produkter

Vi säkerställer att produkter uppfyller och överensstämmer med krav – och att de gör det över tid. Med produktcertifikat intygar du att din produkt håller hög kvalitet.

Läs mer om produktcertifiering

Certifiering av system

Vi certifierar och hjälper till med revision av ledningssystem. Certifierade ledningssystem gör det smidigt att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i er verksamhet.

Läs mer om systemcertifiering

Hur går certifiering till?

Processen börjar med en ansökan i vår kundportal, som sedan behöver kompletteras med olika underlag beroende på område. Vi genomför därefter en bedömning och granskar resultatet tillsammans med övriga dokument. När samtliga krav uppfylls utfärdar vi certifikatet. Vi genomför vanligtvis regelbundna kontroller under giltighetstiden och påminner dig när det är dags för recertifiering och uppgradering.

Vad är certifiering?

Certifiering är en granskning där ett oberoende certifieringsorgan intygar att en persons kompetens eller ett företags processer, produkter och system uppfyller specifika krav. Kraven varierar beroende på certifiering och är framtagna utifrån aktuella normer och standarder inom området.

Varför behövs certifiering?

Certifieringen handlar ytterst om förtroende, det är ett sätt att ställa krav och säkra kvalitet. Med certifiering kan du intyga din kompetens, öka tilliten till din verksamhet och säkerställa att produkter, ledningssystem och anläggningar fungerar och uppfyller viktiga krav. För upphandlare, inköpare och slutkunder är det ett intyg på uppfyllda kvalitetskrav, regelbunden uppföljning och en trygg affär.

När behövs certifiering?

Certifiering behövs när upphandlare, inköpare och slutkunder kräver att en leverantör eller produkt kan visa på kvalitet, förmågor och egenskaper som framgår i lagar, standarder, normer och andra regelverk. Det behövs även när du behöver intyga och kvalitetssäkra kunskap.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.