Behörig ingenjör gassläcksystem

SBF 1001

Certifierad Behörig ingenjör gassläcksystem

Som behörig ingenjör gassläcksystem arbetar du för att gassläcksystem blir utförda på ett korrekt och funktionsdugligt sätt. Du hanterar även villkor som kan ha betydelse för bedömningen av ett gassläcksystems skyddsvärde.

SBF 1001 Behörig ingenjör gassläcksystem anger miniminivån på den kompetens du behöver ha, samt övriga krav som finns på din yrkesroll. Genom att certifieras enligt normen intygar du att ditt arbete utförs med kvalitet, tillförlitlighet och enligt de lagar och regler som finns.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Behörig ingenjör gassläcksystem
– enligt den senaste utgåvan SBF 1001:4

Grundkrav

Godkänt slutbetyg från naturvetenskapligt eller tekniskt program på gymnasiet, alternativt motsvarande kunskaper i svenska, engelska, matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Exempel på övriga krav

 • Minst ett års praktiskt erfarenhet inom planering/projektering, installation eller besiktning/kontroll av gassläcksystem.
 • Slutförd kurs eller utbildning i grundläggande brandskydd.
 • Minst en heldags slutförd utbildning inom entreprenadjuridik.
 • Kunskap/kännedom om de regler, anvisningar och föreskrifter som gäller för området.
 • Kännedom om släckmedel och komponenter som ingår i gassläcksystem.
 • Omfattas av en ansvarsförsäkring.

SBF 1001 Behörig ingenjör gassläcksystem intygar din kunskap och är en grund för fler roller som sakkunnig inom brand och säkerhet.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC:s certifiering är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området gassläcksystem och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Vi genomför regelbundet examinationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Även andra orter efter överenskommelse.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.