Certifierad Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV

SSF 1062

Certifierad Behörig ingenjör kamerabevakningssystem

För att ett kamerabevakningssystem ska fungera på ett korrekt och säkert sätt, krävs det att den installeras av en anläggarfirma med rätt kompetens hos sin personal. I SSF 1062 finns de krav som därför ställs på dig som behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV.

Genom att certifieras enligt SSF 1062 Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV intygar du att du uppfyller de krav som finns på grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom CCTV-området. Certifieringen bevisar också att du har de kunskaper du behöver för att projektera och installera på rätt sätt.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV
– enligt den senaste utgåvan SSF 1062:3

Normen

När du ansöker om certifiering hos SBSC kan du ladda ned SSF:s norm kostnadsfritt i kundportalen.

Grundkrav

Kunskaper som motsvarar minst en elteknisk grundutbildning vid ett svenskt tvåårigt gymnasium.

Exempel på övriga krav

  • Ingen belastning av egendomsbrott, trolöshetsbrott eller bedrägerier där tredje mans intresse har skadats.
  • Erfarenhet från praktiskt arbete med kameraövervakningsanläggningar de senaste två åren. Arbetet ska ha omfattat projektering och/eller installation samt service och underhåll.
  • Kunskap/kännedom om och förmåga att tolka de normer, standarder, lagar och föreskrifter som anges i SSF 1062.

Ett utfärdat certifikat som behörig ingenjör kamerabevakningssystem CCTV är ett bevis på din kompetens som expert inom området kamerabevakningssystem.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

  • SBSC:s certifiering är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området kamerabevakningssystem och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
  • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
  • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
  • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • SSF:s normer ingår kostnadsfritt när du ansöker om certifiering hos SBSC.
  • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
  • Om du väljer att utbilda dig hos SSF får du 30% rabatt på SSF:s utbildning och ansökningsavgiften för certifiering.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.