Föreståndare brandfarlig vara

SBF 2014

Föreståndare brandfarlig vara

Den här normen är för dig som arbetar i en verksamhet med hantering av brandfarliga varor. Genom att certifieras enligt SBF 2014 Föreståndare brandfarlig vara intygar du att du har den kunskap som lagen kräver.

Utöver ett certifikat, får du även ett behörighetskort som kan användas för att intyga att du uppfyller kompetenskraven rörande brandfarlig vara. För företag är certifieringen ett intyg på att verksamheten har personal med den kompetens som krävs för att uppfylla gällande lagkrav.

Ansök om certifiering

Krav för Föreståndare brandfarlig vara
– enligt den senaste utgåvan SBF 2014:1

Grundkrav

Föreståndare delas in i 5 grupper. I normen finns de specifika grundkrav som gäller för respektive grupp.

Exempel på övriga krav

  • Kunskap/kännedom om de regler och krav som ställs inom området.
  • Tillgång till den senaste utgåvan av regler och föreskrifter.
  • Dokumenterade genomförda utbildningar inom området.
  • Möjlighet att tillgodogöra sig skriftlig information på svenska.

Att arbeta som föreståndare innebär stort ansvar. Med certifiering intygar du att du har den kunskap och de befogenheter som krävs för att axla ett sådant ansvar.

Fördelar med en SBSC-certifiering

  • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området brandfarlig vara och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
  • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
  • Certifieringen öppnar upp för ökade karriärmöjligheter.
  • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
  • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera ditt företag med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

 

Certifiering enligt SBF 2014 Grupp 4 har CFPA-status.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.