Termograför elanläggning

SBF 1031

Termograför elanläggning

Allt fler kravställare och kunder efterfrågar certifierade termograförer. Genom att certifieras mot SBF 1031 får du ett tydligt intyg på att du har de kunskaper som behövs.

Normen SBF 1031 omfattar de krav som ställs på dig som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga fel. Kraven är framtagna för att säkerställa att termograferingen utförs på korrekt sätt.

Ansök om certifiering

Krav för Termograför elanläggning
– enligt den senaste utgåvan SBF 1031:2

Grundkrav

Teoretisk utbildning för elinstallatörer samt teoretisk grundkunskap om bland annat värmelära, strålningslära, mätteknik och bildtolkning.

Exempel på övriga krav

  • Minst två års erfarenhet från praktiskt arbete med starkströmsanläggningar.
  • Praktisk erfarenhet av termografering på starkströmsanläggningar under de senaste 12 månaderna, minst 100 timmar.
  • Tillgång till kalibrerad termograferingsutrustning om minst 70 000 pixlar.
  • Ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB, ABK eller ABT.
  • Kunskap och kännedom om regler, standarder, föreskrifter och termografiutrustning.

Behovet av fackmannamässigt utförd termografering av elanläggningar ökar i samhället.

Fördelar med en SBSC-certifiering

  • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området termografering och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
  • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
  • Certifieringen öppnar upp för ökade karriärmöjligheter.
  • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
  • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera ditt företag med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.