Termograför elanläggning

SBF 1031

Termograför elanläggning

Allt fler kravställare och kunder efterfrågar certifierade termograförer. Genom att certifieras mot SBF 1031 får du ett tydligt intyg på att du har de kunskaper som behövs.

Normen SBF 1031 omfattar de krav som ställs på dig som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga fel. Kraven är framtagna för att säkerställa att termograferingen utförs på korrekt sätt.

Ansök om certifiering

Krav för Termograför elanläggning
– enligt den senaste utgåvan SBF 1031:3

Grundkrav

En termograför ska ha nödvändig utbildning och praktisk erfarenhet samt ha tillräcklig kunskap om regler, standarder och föreskrifter. Termografören ska ha minst teoretisk utbildning och praktisk elinstallationserfarenhet för berörd certifieringsklass (1–3).

Exempel på övriga krav

 • Utbildning som omfattar de kunskaps- och färdighetskrav för auktorisation B (klass 1).
 • Minst 16 timmar termografiutbildning (klass 1)
 • Utbildning i Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.
 • Ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB, ABK eller ABT.
 • Kunskap och kännedom om regler, standarder, föreskrifter och termografiutrustning.
 • Rutin för klagomålshantering ska finnas och inkomna klagomål ska dokumenteras.

Behovet av fackmannamässigt utförd termografering av elanläggningar ökar i samhället.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området termografering och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • Certifieringen öppnar upp för ökade karriärmöjligheter.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen: På sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.