Termograför elanläggning

SBF 1031

Termograför elanläggning

Allt fler kravställare och kunder efterfrågar certifierade termograförer. Genom att certifieras mot SBF 1031 får du ett tydligt intyg på att du har de kunskaper som behövs.

Normen SBF 1031 omfattar de krav som ställs på dig som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga fel. Kraven är framtagna för att säkerställa att termograferingen utförs på korrekt sätt.

Ansök om certifiering

Krav för Termograför elanläggning
– enligt den senaste utgåvan SBF 1031:2

Grundkrav

Teoretisk utbildning för elinstallatörer samt teoretisk grundkunskap om bland annat värmelära, strålningslära, mätteknik och bildtolkning.

Exempel på övriga krav

 • Minst två års erfarenhet från praktiskt arbete med starkströmsanläggningar.
 • Praktisk erfarenhet av termografering på starkströmsanläggningar under de senaste 12 månaderna, minst 100 timmar.
 • Tillgång till kalibrerad termograferingsutrustning om minst 70 000 pixlar.
 • Ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB, ABK eller ABT.
 • Kunskap och kännedom om regler, standarder, föreskrifter och termografiutrustning.

Behovet av fackmannamässigt utförd termografering av elanläggningar ökar i samhället.

Fördelarna med certifieringen

 • Fungerar som ett professionellt erkännande av din kompetens inom området termografering.
 • Är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • Inger ett starkt förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Bidrar till ökade karriärmöjligheter.
 • Ger ett certifikat och certifieringsmärke med ett stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.