Nyheter

Eltermografering – billig försäkring mot kostsamma elbränder

Eltermografering är ett väletablerat sätt att undvika elbränder inom den tunga industrin och potentialen med tekniken är enorm. Genom att regelbundet undersöka elcentraler och elskåp med hjälp av en värmekamera kan en utbildad termograför hitta avvikelser innan det resulterar i en brand.

För att få en bättre inblick i branschen träffade vi Magnus Ehbenholtz, industrielektriker och certifierad termograför hos golvtillverkaren Tarkett där han regelbundet värmefotograferar elskåp och centraler ett viktigt arbete som varje år resulterar i ett hundratal åtgärdspunkter. Och Fredrik Norell, certifierad termograför och kursledare på företaget Termografikompetens. Han har bland annat hjälpt SJ med termografering av samtliga X2000-tåg.

Vilka är de största fördelarna med regelbunden termografering?

”För oss hos Tarkett är den största behållningen att vi upptäcker avvikelser i tid och kan åtgärda felen när vi har planerade driftstopp. På så sätt har vi möjlighet att byta ut delar på ett kontrollerat sätt vilket ger stora besparingar eftersom driftstopp innebär stora förluster”, förklarar Magnus Ehbenholtz.

”I grund och botten har industrins medvetenhet om bra underhållskultur ökat vilket är grundorsaken till att alla tunga industrier har eltermografi idag, man har sunda värderingar. Får man ett produktionsstopp kostar det massor, kanske mer än själva branden i sig eftersom driftstopp är så oerhört kostsamma. Och självklart vill man undvika personskador också”, säger Fredrik Norell.

Utöver kostnaderna för driftstopp och risken för personskador är miljön ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till.

”Miljöaspekten måste man absolut ta hänsyn till. Bränder och släckningsarbete är aldrig bra för miljön och särskilt inte om man föreställer sig vilka oerhörda miljöförstöringar en brand i en plastindustri kan orsaka”, förklarar Fredrik.

Har ni några goda exempel – case där eltermografering varit till nytta?

”Jag har nog bara goda exempel – de som börjat införa regelbunden eltermografering slutar aldrig. Många har gjort det i flera, flera år och gjort det till en del av det etablerade underhållet”, berättar Fredrik Norell och fortsätter.

Under en lång period hade SJ problem med bränder på X2000 tågen och roar man sig med att googla X2000 bränder får man fler träffar än man känner sig helt bekväm med. Lagom till 30-årsfirandet beslutade man sig för att undersöka varför bränderna uppstod och kontaktade Termografikompetens. Fredrik Norell berättar om ett jobb som gjort avtryck i hans karriär.

”SJ och X2000 är ett uppdrag som stuckit ut! Under 30 års tid hade de aldrig gjort eltermografi på X2000 tågen. När SJ hörde av sig till mig hade man ett flertal bränder varje år och glädjande nog försvann majoriteten av bränderna efter att man börjat med termografering. Det handlar ju om miljontals kronor och fara för åtskilliga människoliv. Eftersom vibrationer sällan är bra för elsystem var jag ganska förvånad att de inte tagit hjälp av termografi tidigare, men bättre sent än aldrig”, säger Fredrik.

Vad menas med regelbunden termografi – hur ofta?

”Vanligast är att man gör det en gång om året men det kan vara oftare, beroende mycket på kostnaden för ett stopp och typ av verksamhet. Till exempel sjukhus, kärnkraftverk och samhällsbärande funktioner kollar gärna oftare”, berättar Fredrik Norell.

Hur stor är efterfrågan på dessa tjänster?

”Det finns en stor efterfrågan hos de etablerade industrierna, sen finns det tyvärr de som ännu inte förstått att det finns ett behov. Men vi skulle behöva vara många fler certifierade termograförer för att täcka upp för alla jobb som finns, många fler. I Norge finns det ca 1 500 certifierade termograförer och i Sverige kanske det är ca 60 – 70 vilket är löjligt. Vi vill ju se att det blir branschpraxis att efterfråga certifierade termograförer, men då måste många fler certifiera sig”, berättar Fredrik Norell.

Om man tvekar kring att certifiera sig, vilka är era främsta argument till att man faktiskt ska göra det?

”Det är en kvalitetsstämpel och du kan bespara kunden massor av jobb eftersom en kompetensprövning inte blir nödvändig. Genom certifieringen är många frågor redan avhandlade och kunden kan känna sig trygg med att du har rätt kompetens, bra utrustning, försäkring och så vidare”, säger Fredrik Norell.

”För kunden blir det ju en säkerhet att man vet att personen är kompetent, det är inte bara att kolla på en värmekamera vilket man kanske tror, utan det krävs även analys för att dra rätt slutsatser. Är termografören certifierad så vet man att personen har rätt kunskap och en bra kamera som lever upp till vissa krav på upplösning. Det finns ju olika typer av värmekameror där de som är sämre inte ger samma säkerhet” avslutar Magnus Ehbenholtz.

 

Vill du certifiera dig? Läs mer och ansök här.

Här hittar du alla SBSC-certifierade termograförer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.