Behörig ingenjör vattensprinkler

SBF 1018

Certifierad Behörig ingenjör vattensprinkler

Normen är framtagen för att bidra till att vattensprinklersystem utförs med rätt kvalitet, hög tillförlitlighet och enligt gällande regler.

SBF 1018 Behörig ingenjör vattensprinkler anger därför de minimikrav som finns på den kompetens som krävs när du arbetar med olika typer av vattensprinklersystem. Genom att certifieras enligt normen intygar du din kunskap som behörig ingenjör inom området.

SBF 1018:5 anger kraven för att certifiera sig för behörig ingenjör vattensprinkler BIV. Man har dessutom möjlighet att utöka certifikatet med en eller flera tilläggsklasser; klass B för boendesprinkler, klass D för vattendimma och klass T för trycksatta stigarledningar. SBF 1018:5 klass BIV-B motsvarar den tidigare utgåvan SBF 1018:4.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

 

Ansök om certifiering

Krav för Behörig ingenjör vattensprinkler
– enligt den senaste utgåvan SBF 1018:5

Grundkrav

Allmän grundkompetens med godkänt slutbetyg från gymnasieskolan som motsvarar minst Matematik 2, Svenska 2 och Engelska 5 samt ett eller flera av ämnena Na 1, Bi 1, Fy 1 eller Ke 1, alternativt 5 års praktisk yrkeserfarenhet där ämnena inom området har tillämpats.

Exempel på övriga krav

 • Utbildning i grundläggande brandskydd.
 • Minst en heldags slutförd utbildning i entreprenadjuridik under de senaste fem åren.
 • Minst ett års praktiskt erfarenhet inom området vattensprinklersystem.
 • Kunskap/kännedom om gällande regler, standarder och föreskrifter.
 • Kännedom om produkter.
 • En ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB, ABK eller ABT.

Genom att certifieras enligt SBF 1018 Behörig ingenjör vattensprinkler får både du och din arbetsgivare ett tydligt kvitto på din expertis.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC:s certifiering är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området vattensprinkler och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Vi genomför regelbundet examinationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Även andra orter efter överenskommelse.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.