Brandprojektör

SBF 2004

Brandprojektör

Som certifierad brandprojektör har du de kunskaper som krävs för att genomföra brandprojektering genom förenklad dimensionering av brandskyddet för de typer av byggnader som omfattas av samma norm.

SBF 2004 Brandprojektör innehåller de krav som finns på dig som projekterar och/eller kontrollerar brandskydd med förenklad dimensionering. Genom att certifieras enligt normen intygar du att du har den kompetens och erfarenhet som krävs.

Ansök om certifiering

Krav för Brandprojektör
– enligt den senaste utgåvan SBF 2004:1

Grundkrav

Godkänt slutbetyg från naturvetenskapligt eller teknisk program på gymnasiet, alternativt motsvarande kunskap i svenska, engelska, matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Exempel på övriga krav

 • Utbildning i brandprojektering.
 • Utbildning i allmän brandkunskap.
 • Minst två års erfarenhet av aktiv projektering av byggnadstekniskt brandskydd.
 • Minst fem års erfarenhet från byggverksamhet.
 • Kunskap/kännedom om gällande regler, standarder och föreskrifter.
 • Ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB, ABK eller ABT.

Som certifierad brandprojektör enligt SBF 2004:1 bidrar du till att rädda liv och egendom vid brand.

Fördelar med en SBSC-certifiering

 • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området brandprojektering och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • Certifieringen öppnar upp för ökade karriärmöjligheter.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera ditt företag med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.