Brandskyddstekniker F-gas

SBF 2005

Certifierad Brandskyddstekniker F-gas

I SBF 2005 Brandskyddstekniker F-gas finns de krav som ställs på dig som arbetar med läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och/eller service av stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller fluorerade växthusgaser.

Genom att certifieras enligt normen intygar du att du uppfyller kraven samt att ditt arbete utförs med hög kvalitet, tillförlitlighet och enligt myndighetskrav.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

 

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Brandskyddstekniker F-gas
– enligt den senaste utgåvan SBF 2005:2

Grundkrav

Minst ett års praktisk erfarenhet inom området gassläcksystem som gett erfarenhet av arbetsmoment som rör underhåll och läckagekontroll samt grundläggande kännedom om relevanta tekniska standarder.

Exempel på övriga krav

 • God kännedom om den utrustning och de verktyg som behövs för säker hantering och säkra arbetsmetoder.
 • Kännedom om de regler, standarder och föreskrifter som tillhör normen.
 • Grundläggande kännedom om ventiltyper, manövreringsmekanismer, säker hantering samt förhindrande av utsläpp och läckage.
 • Förmåga att kontrollera systemregister före läckagekontroll och identifiera relevant information om eventuellt återkommande problem.
 • Ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB, ABK eller ABT.
 • Intern eller extern utbildning i de moment som framgår i normen.
 • Rutin för att journalföra och följa upp eventuella klagomål som kan riktas mot arbetet.
 • Som certifierad Brandskyddstekniker F-gas kan du enkelt påvisa din kunskap och intyga att du följer de krav som finns inom området.

Som certifierad Brandskyddstekniker F-gas kan du enkelt påvisa din kunskap och intyga att du följer de krav som finns inom området.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC:s certifiering är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området F-gas och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.