Behörig ingenjör utrymningslarm talat meddelande

SBF 2017

Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Den här normen är framtagen för att bidra till att utrymningslarm med talat meddelande utförs med hög kvalitet och tillförlitlighet.

I SBF 2017 finns de minimikrav som därför ställs på din yrkesroll. Med ett utfärdat certifikat kan du enkelt intyga att du har den kompetens och erfarenhet som krävs.

Ansök om certifiering

Krav för Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande
– enligt den senaste utgåvan SBF 2017:1

Grundkrav

Allmän grundkompetens med godkänt slutbetyg från gymnasieskolan som motsvarar minst Matematik 2b, Svenska 2 och Engelska 5, alternativt fem års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området utrymningslarm med talat meddelande.

Exempel på övriga krav

 • Utbildning i grundläggande brandskydd.
 • Minst en dags slutförd utbildning i entreprenadjuridik.
 • Utbildning i ljud och taluppfattning.
 • Minst två års praktisk erfarenhet från utrymningsanläggningar med talat meddelande eller brandlarm.
 • Kunskap/kännedom om, och tillgång till, den senaste utgåvan av de regler, standarder och föreskrifter normen täcker.
 • Kännedom om de produkter som ingår i, och används för, utrymningslarm med talat meddelande.
 • Ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i Byggandet Kontraktkommittés AB, ABK eller ABT.

Certifieringen är ett intyg på att de utrymningslarm med talat meddelande som du hanterar, blir utförda med hög kvalitet och säkerhet.

Fördelar med en SBSC-certifiering

 • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området talat utrymningslarm och inger ett stort förtroende hos arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners och kunder.
 • Certifieringen innebär att du kan arbeta som sakkunnig person för SBF 2018 Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande och som besiktningsman för SBF 1003 Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar.
 • Certifikatet är ett oberoende intyg på ditt engagemang som expert inom ditt specialområde.
 • Certifieringen öppnar upp för ökade karriärmöjligheter.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera ditt företag med text och logotyp i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.