SSF 1112

Certifierad Behörig installatör inbrottslarm med intern radioöverföring

För att en inbrottslarmanläggning med trådlösa larmgivare, exempelvis hemlarm, ska utföras på ett säkert och tillförlitligt sätt enligt normen SSF 140:2, krävs det att den installeras av personal med rätt kompetens.

För att projektera, installera och utfärda installationsintyg för en inbrottslarmanläggning som uppfyller kraven enligt SSF 140:2 krävs därför att:

 • den som projekterar och installerar anläggningen, som lägst, är certifierad installatör enligt SSF 1112
 • eller att installatören är certifierad anläggarfirma enligt SSF 1015 med en behörig ingenjör inbrottslarm enligt SSF 1016

Certifieringen enligt SSF 1112 riktar sig främst till installatörer som installerar hemlarm eller trådlösa larmanläggningar och som vill kunna visa att de har formell behörighet att installera inbrottslarmsanläggningar enligt SSF 140:2.

När du ansöker om certifiering hos SBSC kan du ladda ned SSF:s norm kostnadsfritt i kundportalen.

Ansök om certifiering

Krav för Certiferad Behörig installatör inbrottslarm med intern radioöverföring
– enligt den senaste utgåvan SSF 1112:1

Exempel på grundläggande krav

 • Den behörige installatören ska ha kunskap om de tekniska lösningar som ska installeras, genomfört minst två testinstallationer enligt SSF 140, omfattande projektering och installation samt även genomfört service och underhåll på minst två anläggningar. Samtliga moment ska vara dokumenterade.
 • Den behörige installatören ska ha kunskap gällande; minimering av antalet oönskade larm, branschstandard gällande sektionstyper, principer för detektering, grundläggande kunskap om cybersäkerhet, radioöverföring, larmförmedling och larmöverföring.
 • Den behörige installatören ska ha kunskaper om SSF 140: 2 Projektering och installation av inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring.
 • Den behörige installatören ska, med tillgång till regelverken, ha kännedom om och kunna tolka tillämpliga delar i följande normer, lagar och föreskrifter: SFS 1983:1097 Larmlagen, SSF 136 Larmcentraler, SSF 1014 Materiel Inbrottslarmanläggning, SSF 1101 Cybersäkerhet och SS-EN 50131–1 Larmsystem Del 1: Systemfordringar.

Exempel på övriga krav

 • Den behörige installatören ska, under certifikatets giltighetstid, ha installation av inbrottslarmsanläggningar enligt SSF 130 och/eller SSF 140 som huvudsaklig arbetsuppgift.
 • Årliga kontroller under certifikatets giltighetstid för att säkerställa att installatören fortlöpande uppfyller kraven enligt SSF 1112.

SSF 140:2 Projektering och installation av inbrottsanläggningar med intern radioöverföring

SSF 140:2 gäller för inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring. I SSF 140:2 avses med inbrottslarmanläggning en anläggning som är inrättad för att vid intrång, brand eller vattenindikering ge en tidig detektering. Kraven avser allmänna krav, intern förbindelse, projektering och installation samt underentreprenörer.

För larmöverföring gäller de kommunikationssätt som beskrivs i avsnitt 5.4 samt även de som är beskrivna i normen SSF 114 Regler för övervakad larmöverföring. SSF 140:2 kan användas som underlag för försäkringsbolagens villkor eller andra kravställare.

Exempel på krav för en inbrottslarmanläggning med intern radioöverföring:

 • Anläggningen ska vara installerad av, som lägst, behörig installatör enligt SSF 1112
 • I säkerhetsanläggningen ingående materiel ska vara certifierade enligt SSF 1014 i larmklass R
 • Larmöverföring ska ske enligt SSF 114, lägst larmklass 1
 • Överföring av inbrottslarm och brandvarningssystem ska ske till larmcentral som är certifierad enligt SSF 136 alternativt SS-EN 50518

I senaste utgåvan av SSF 140:2 har dessa delar reviderats eller tillförts; krav på övervakad larmöverföring, nytt krav gällande batteribackup för larmöverföring, krav på certifiering för behörig installatör/leverantör samt nya referenser.

Certifiering enligt normen SSF 1112 visar att du har formell behörighet att projektera, installera och utfärda installationsintyg för inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring enligt SSF 140:2.

Fördelar med en certifiering hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand- och säkerhetsområdet.
 • Certifieringen är ett professionellt erkännande av din kompetens inom området inbrottslarm med intern radioöverföring.
 • Certifieringen tillsammans med användningen av vårt certifieringsmärke ökar företagets konkurrenskraft.
 •  SSF:s normer ingår kostnadsfritt när du ansöker om certifiering hos SBSC.
 • Vi underlättar din marknadsföring. På sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Med hjälp av det behörighetskort du får av SBSC efter genomförd certifiering kan du enkelt visa din kompetens som behörig installatör inbrottslarm.
 • Vi genomför regelbundet examinationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Även andra orter efter överenskommelse.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.