Dekal Verifierad ISO 26000 SBSC

ISO 26000

Verifiering av organisationers samhällsansvar

ISO 26000 är en vägledande standard för organisationers samhällsansvar, den kan användas av såväl små som stora organisationer.

Organisationer som vill kunna påvisa hur de arbetar med samhällsansvar och hållbarhetsfrågor kan göra det genom en egendeklaration av sitt arbete. Egendeklarationen är en beskrivning av hur organisationen arbetar för att lyckas med att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. Egendeklarationen är verifieringsbar. För att bekräfta att innehållet i egendeklarationen är korrekt är det möjligt att få egendeklarationen verifierad av ett ackrediterat verifieringsorgan.

Just nu är vi inne i processen att bli ackrediterade för ISO 26000 och söker ett företag som vill få sin egendeklaration verifierad. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Kostnadsfri offert

Sju grundprinciper i ISO 26000

ISO 26000 omfattar ett brett omfång av sociala frågor som till exempel arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor, samhällsengagemang och utveckling. Allt fler organisationer väljer att börja arbeta enligt standarden och använda den för att skapa ett tydligt arbetssätt för maximera bidraget till FN:s globala hållbarhetsmål.

ISO 26000 innehåller sju grundprinciper som ska genomsyra en organisations arbete med samhällsansvar.

De sju grundprinciperna är:

 • ansvarsskyldighet
 • transparens
 • etiskt uppträdande
 • respekt för intressenterna
 • respekt för lagen
 • efterlevnad av internationella uppförandenormer
 • respekt för mänskliga rättigheter.

Egendeklarationen SIS/TS 2 tillsammans med ISO 26000 ger stöd och hjälp att implementera, paketera och kommunicera er organisations samhällsansvar på ett trovärdigt sätt. Att arbeta med standarden hjälper er organisationen att hitta era styrkor och svagheter, som i sin tur kan vändas till affärs- och utvecklingsmöjligheter. Standarden bygger på dialog med era intressenter, vilket bl.a. ger förutsättningar för att få en bättre kontroll på leverantörer och skapa mervärde för intressenterna.

Metod

Egendeklarationen, som görs enligt SIS/TS 2:2021, består av 50 frågor som organisationen ska besvara och på så vis beskriva sitt operativa arbete med ISO 26000.

Organisationen kan sedan välja att låta SBSC verifiera egendeklarationens resultat. En verifiering innebär att SBSC opartiskt granskar organisationens egendeklaration, uttalanden gällande organisationens samhällsansvar och dess riktighet och trovärdighet.

Verifikat

När organisationen uppfyller kraven för verifiering enligt SIS/TS 2:2021 utfärdas en skriftlig bedömning i form av en rapport och ett utlåtande i form av ett verifikat som bekräftar organisationens hållbarhetsarbete och arbete med ISO 26000.

Nytta med verifieringen

Egendeklaration för organisationers samhällsansvar kan användas av en mängd olika organisationer i syfte att

 • Kartlägga påverkan på intressenter och samhälle samt skapa arbetssätt och mål för att öka den positiva samt minska den negativa påverkan.
 • Säkerställa efterlevnad av legala och andra intressenters krav.
 • Ge ledningen en god kontroll över organisationens påverkan på socialt ansvarstagande.
 • Sätta upp konkreta mål för förbättringar, kontinuerligt följa upp och utvärdera effekterna av det sociala ansvarstagandet.
 • Ständigt förbättra prestandan.
 • Skapa hållbara affärsmodeller.

Fördelar med en SBSC-verifiering

 • SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En SBSC-verifikation visar dina kunder och kravställare att ni genomgått en revision som bekräftar att innehållet i er egendeklaration är korrekt.
 • SBSC:s certifieringar är internationellt erkända.
 • Vi erbjuder möjligheten att presentera ditt företag med text och logotyp i anslutning till verifikatet på vår hemsida.

 

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.