ISO 45001

Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001 hjälper er i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ökar välmåendet på arbetsplatsen. Den internationella ledningssystemstandarden ersätter OHSAS 18001 under 2018 och ställer högre krav på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, vilket i sin tur skapar ett säkrare och hälsosammare arbetsklimat.

Ansök om certifiering

Krav enligt ISO 45001

Kraven i standarden beskriver hur ni implementerar ledningssystemet och sedan säkerställer att det efterlevs. I regelverket specificeras krav inom flera områden. Dessa är:

 • Stöd
 • Förbättringar
 • Planering
 • Verksamhet
 • Utvärdering av prestanda
 • Organisationens förutsättningar
 • Ledarskap och arbetstagarens medverkan

Fördelar med certifieringen

 • Visar att ni tar arbetsmiljöfrågor på allvar genom att kontinuerligt utveckla och förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Ökar förtroendet för er verksamhet såväl internt som externt.
 • Visar att ni arbetar med ständiga förbättringar.
 • Innebär en konkurrensfördel vid upphandlingar.
 • En internationellt erkänd certifiering.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.