ISO 45001

Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 45001 är en internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö. Standarden är ett verktyg för företag och organisationer att arbeta systematiskt med att stärka säkerheten, minska arbetsrelaterade risker, skapa ett hälsosammare arbetsklimat och förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

Kostnadsfri offert

Ansök om certifiering

ISO 45001 hjälper organisationer att systematiskt förbättra arbetsmiljön genom att identifiera faror och bedöma risker, upprätta kontroller för att hantera dessa risker och säkerställa att arbetsmiljöstandarder upprätthålls och förbättras kontinuerligt. ISO 45001 är tillämplig på alla typer av organisationer oavsett storlek eller typ av verksamhet.

Krav enligt ISO 45001

Kraven i standarden beskriver hur ni implementerar ledningssystemet och sedan säkerställer att det efterlevs. I regelverket specificeras krav inom flera områden. Dessa är:

 • Stöd
 • Förbättringar
 • Planering
 • Verksamhet
 • Utvärdering av prestanda
 • Organisationens förutsättningar
 • Ledarskap och arbetstagarens medverkan

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos SBSC visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • En SBSC-certifiering visar att ni tar arbetsmiljöfrågor på allvar genom att kontinuerligt utveckla och förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel och ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • En certifiering ger ett ökat förtroende för verksamheten, såväl internt som externt.
 • En certifiering innebär en konkurrensfördel vid upphandlingar.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SBSC:s certifieringar är internationellt erkända.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.