Intygad produkt brand

Produktcertifiering av

Brandlarm

En brandlarmsanläggning är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder, ökar säkerhet och skickar signaler så att åtgärder snabbt kan sättas in. En korrekt utförd brandlarmanläggning reducerar brandskadekostnader och bidrar till att rädda liv.

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av brandlarm. Genom att certifiera de komponenter som utgör en brandlarmsanläggning, visar ni att de har den prestanda och funktionalitet som krävs.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för brandlarm*

SS-EN 14604

Brandlarm – brandvarnare

SBF 500

Kontrollenhet och fördröjningsanordning

SBF 110

Akustiska larmdon

SBF 110

Aspirerande rökdetektor

SBF 110

Brandförsvarstablå

SBF 110

Centralutrustning utan BFT

SBF 110

Flamdetektor

SBF 110

In- och utgångsenheter

SSF 110

Kortslutningsisolator

SBF 110

Larmknapp

SBF 110

Larmöverföringsutrustning

SBF 110

Optiska larmdon

SBF 110

Optisk linjerökdetektor

SBF 110

Rökdetektor

SBF 110

Specialdetektor

SBF 110

Strömförsörjningsutrustning

SBF 110

Värmedetektor

SBF 110

Värmedetektor av punkttyp

*Samtliga komponenter som omfattas av SBF 110 finns som trådlös och icke trådlös.

 

Produktcertifiering av brandlarm ökar säkerheten och möjligheterna att tidigt upptäcka och vidta åtgärder vid brand.

Fördelar med certifiering

  • Ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Garanterar slutkunden att produkten regelbundet granskas och bedöms av ett oberoende certifieringsorgan.
  • Intygar att produkten uppfyller viktiga krav i svenska och internationella erkända standarder för kvalitet, säkerhet och prestanda.
  • Uppfyller krav för att ingå som komponenter i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • Ger er rätt att, utöver certifikatet, använda välkända certifieringsmärken.
  • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text
  • Möjlighet att publicera bilder på certifierade produkter

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.