Intygad produkt brand

Produktcertifiering av

Brandlarm

En brandlarmsanläggning är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder, ökar säkerhet och skickar signaler så att åtgärder snabbt kan sättas in. En korrekt utförd brandlarmanläggning reducerar brandskadekostnader och bidrar till att rädda liv.

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av brandlarm. Genom att certifiera de komponenter som utgör en brandlarmsanläggning, visar ni att de har den prestanda och funktionalitet som krävs.

Normen går att beställa kostnadsfritt i SBF:s webbshop.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för brandlarm*

EN 14604

Brandvarnare

SBF 500

Kontrollenhet och fördröjningsanordning

SBF 502

Centralutrustning för utrymningslarm med talat meddelande

SBF 110

Akustiskt larmdon

SBF 110

Aspirerande rökdetektor

SBF 110

Brandförsvarstablå

SBF 110

Centralutrustning

SBF 110

Flamdetektor

SBF 110

In- och utgångsenhet

SSF 110

Kortslutningsisolator

SBF 110

Larmknapp

SBF 110

Larmöverföringsutrustning

SBF 110

Optiskt larmdon

SBF 110

Optisk linjerökdetektor

SBF 110

Rökdetektor

SBF 110

Specialdetektor

SBF 110

Strömförsörjningsutrustning

SBF 110

Värmedetektor

SBF 110

Värmedetektor av punkttyp

*Samtliga komponenter som omfattas av SBF 110 finns som trådlös och icke trådlös.

 

Produktcertifiering av brandlarm ökar säkerheten och möjligheterna att tidigt upptäcka och vidta åtgärder vid brand.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

  • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Certifieringen är ett intyg på att produkten regelbundet granskas och bedöms av en oberoende part.
  • Certifieringen visar att produkten uppfyller krav för att ingå som komponent i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • SBSC:s certifikat ger er rätt att använda våra välkända certifieringsmärken som har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder. 94% i åldersgruppen 30-49 år känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar det med trygghet och säkerhet.
  • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text, logotyp och produktbild, samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.