Certifierad produkt skydd

Produktcertifiering inom

Övriga områden

Utöver våra huvudområden, certifierar vi även komponenter enligt normer och standarder nedan. Ni hittar aktuella utgåvor för bland annat MärkDNA, plomber, datorlås och IoT Uppkopplade Enheter. Med produktcertifiering enligt dessa visar ni att era produkter håller en viss säkerhetsstandard.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar inom övriga områden

SSF 1098

MärkDNA

B 1992:613/1

Genomdragsplomb

B 1992:613/3

Kompaktplomb

SSFN 703

Försegling – tunga transportenheter

SSF 1120

IoT - Uppkopplad enhet

Det finns flera fördelar med produktcertifiering. Det är bland annat en kvalitetssäkring av funktionalitet och ett intyg på hög säkerhet.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

  • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Certifieringen är ett intyg på att produkten regelbundet granskas och bedöms av en oberoende part.
  • Certifieringen visar att produkten uppfyller krav för att ingå som komponent i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • SBSC:s certifikat ger er rätt att använda våra välkända certifieringsmärken som har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder. 94% i åldersgruppen 30-49 år känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar det med trygghet och säkerhet.
  • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text, logotyp och produktbild, samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.