Intygad produkt skydd

Produktcertifiering av

Inbrottslarm

Inbrottslarm minskar risken för inbrott och begränsar skadors omfattning och kostnad. För att inbrottslarmanläggningar ska hålla hög kvalitet och funktionalitet, behöver dess komponenter leva upp till specifika krav.

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av inbrottslarm. Certifiering av komponenter inom produktområdet ökar möjligheterna till tidiga indikationer på inbrottsförsök. Det bidrar också till ökat förtroende och en starkare position på marknaden för er som leverantör.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för inbrottslarm

SSF 114

Larmöverföringsutrustning

SSF 1014

Aktiva glaskrossdetektorer

SSF 1014

Akustiska glaskrossdetektorer

SSF 1014

Centralapparater

SSF 1014

Knappförbikopplare

SSF 1014

Kombinationsdetektorer

SSF 1014

Kortförbikopplare

SSF 1014

Larmdon

SSF 1014

Larmglasgivare

SSF 1014

Linjedetektorer

SSF 1014

Magnetkontakter

SSF 1014

Mikrovågsdetektorer

SSF 1014

Passiva glaskrossdetektorer

SSF 1014

Passiva IR-detektorer

SSF 1014

Seismiska detektorer

SSF 1014

Strömförsörjningsutrustningar

SSF 1014

Vibrationsdetektorer

SS-EN 50131-8

Dimgeneratorer

Produktcertifiering av inbrottslarm ger ett ökat förtroende för er som tillverkare och leverantör, vilket bland annat skapar en högre efterfrågan.

Fördelar med certifiering

  • Ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Garanterar slutkunden att produkten regelbundet granskas och bedöms av ett oberoende certifieringsorgan.
  • Intygar att produkten uppfyller viktiga krav i svenska och internationella erkända standarder för kvalitet, säkerhet och prestanda.
  • Uppfyller krav för att ingå som komponenter i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • Kan identifieras av många. 94% i åldersgruppen 30-49 år känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar det med trygghet och säkerhet.
  • Ger er rätt att, utöver certifikatet, använda välkända certifieringsmärken.
  • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text
  • Möjlighet att publicera bilder på certifierade produkter

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.