Certifierad produkt skydd

Produktcertifiering av

Förvaringsskydd

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av förvaringsskydd. Området innefattar bland annat certifiering av skåp och lås med olika egenskaper och skyddsnivåer.

Produktcertifiering av förvaringsskydd bidrar till säkrare förvaring av värdefull egendom. Med certifiering visar ni att en produkt uppfyller de särskilda krav som finns på egenskaper och säkerhetsnivåer.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för förvaringsskydd

SSF 045

Värdetransportenhet

SSF 1045

Sedelskyddsfärg

SSF 1048

Bankfack

SSF 1056

Monter

SSF 3492

Säkerhetsskåp

SSF B 1992:613/2

Säkerhetsförslutet engångsemballage

SSF 3880

Högsäkerhetslås

EN 1300

Högsäkerhetslås

EN 1143-1

Värdeskåp, valv, valvdörr

EN 1143-2

Servicebox, deponeringsskåp

EN 14450

Stöldskyddsskåp

SP Metod 2369

Brandavskiljande skåp

NT Fire 017

Brandskyddad förvaringsenhet

Med produktcertifiering av förvaringsskydd tillmötesgås de ökade behoven av att på ett säkert sätt kunna förvara värdefull egendom.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

  • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Certifieringen är ett intyg på att produkten regelbundet granskas och bedöms av en oberoende part.
  • Certifieringen visar att produkten uppfyller krav för att ingå som komponent i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • SBSC:s certifikat ger er rätt att använda våra välkända certifieringsmärken som har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder. 94% i åldersgruppen 30-49 år känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar det med trygghet och säkerhet.
  • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text, logotyp och produktbild, samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.