Certifierad produkt skydd

Produktcertifiering av

Fordonsskydd

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av fordonsskydd och certifierar produkter som båtmotorlås för utombordsmotorer, cykellås, snöskoterlås, motorcykellås, fordonslarm och mycket mer.

Produktcertifiering av fordonsskydd minskar antalet stölder och ökar möjligheten att identifiera stulet gods. Med certifiering ökar produkternas kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Dessutom bidrar det till en stärkt position på marknaden.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för fordonsskydd

SSF 011

Cykellås

SSF 026

Utombordsmotorlås

SSF 049

Hjullås

SSF 1057

Kulhandskelås

SSF 1084

Märksystem för arbetsfordon och maskiner

TFFN 101

Låssystem i fordon

TFFN 701

Mopedlås, motorcykellås, snöskoterlås

TFFN 801

Fordonslarm

TFFN 902

Mekaniskt extra stöldskydd för bil

Produktcertifiering av fordonsskydd stärker förtroende, skapar konkurrensfördelar och bidrar till färre stölder och skador.

Fördelar med en SBSC-certifiering

  • SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En SBSC-certifiering visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Certifieringen är ett intyg på att produkten regelbundet granskas och bedöms av en oberoende part.
  • Certifieringen visar att produkten uppfyller krav för att ingå som komponent i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • SBSC:s certifikat ger er rätt att använda våra välkända certifieringsmärken som har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder. 94% i åldersgruppen 30-49 år känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar det med trygghet och säkerhet.
  • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera företaget med text och logotyp samt även produktbild i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.