Certifierad produkt skydd

Produktcertifiering av

Fordonsskydd

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av fordonsskydd och certifierar produkter som båtmotorlås, cykellås, snöskoterlås, motorcykellås, fordonslarm och mycket mer.

Produktcertifiering av fordonsskydd minskar antalet stölder och ökar möjligheten att identifiera stulet gods. Med certifiering ökar produkternas kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Dessutom bidrar det till en stärkt position på marknaden.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för fordonsskydd

SSF 011

Cykellås

SSF 901

Mekaniska lås för fritidsbåtar

SSF 1057

Kulhandskelås

SSF 1084

Märksystem för arbetsfordon och maskiner

SSFN 026

Båtmotorlås

TFFN 101

Låssystem i fordon

TFFN 701

Snöskoterlås, Motorcykellås, Terrängfordonslås, Mopedlås

TFFN 801

Fordonslarm

TFFN 902

Mekaniska extra stöldskydd för bil

Produktcertifiering av fordonsskydd stärker förtroende, skapar konkurrensfördelar och bidrar till färre stölder och skador.

Fördelar med certifiering

  • Ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Garanterar slutkunden att produkten regelbundet granskas och bedöms av ett oberoende certifieringsorgan.
  • Intygar att produkten uppfyller viktiga krav i svenska och internationella erkända standarder för kvalitet, säkerhet och prestanda.
  • Uppfyller krav för att ingå som komponenter i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • Kan identifieras av många. 94% i åldersgruppen 30-49 år känner igen “ögat” i vårt certifieringsmärke och förknippar det med trygghet och säkerhet.
  • Ger er rätt att, utöver certifikatet, använda välkända certifieringsmärken.
  • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text
  • Möjlighet att publicera bilder på certifierade produkter

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.