Intygad produkt brand

Produktcertifiering av

Vattensprinkler

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av vattensprinkler. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker, kontrollerar och släcker bränder. Det reducerar brandskadekostnader och räddar liv.

Kraven på prestanda ökar hos de komponenter som utgör ett vattensprinklersystem. Med produktcertifiering av vattensprinkler ökar du tillförlitligheten och intygar att specifika komponenter håller den prestandanivå som krävs.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för vattensprinkler

SBF 60

Flödesmätare

SBF 60

Flödesvakter

SBF 60

Kontrollventiler

SBF 60

Kopplare

SBF 60

Larmklockor

SBF 60

Larmpressostater

SBF 60

Larmventiler – grupputlösning, torrör, våtrör

SBF 60

Snabböppnare för larmventiler torrör

SBF 60

Sprinklerhuvuden

SBF 60

Rör av stål

SBF 60

Rörsystem

SBF 120

Automatiska vattensprinklersystem

SBF 1030

Datorprogram för hydrauliska beräkningar

Ett korrekt utfört vattensprinklersystem sparar hundratals miljoner kronor per år.

Fördelar med certifiering

  • Ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Garanterar slutkunden att produkten regelbundet granskas och bedöms av ett oberoende certifieringsorgan.
  • Intygar att produkten uppfyller viktiga krav i svenska och internationella erkända standarder för kvalitet, säkerhet och prestanda.
  • Uppfyller krav för att ingå som komponenter i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • Ger er rätt att, utöver certifikatet, använda välkända certifieringsmärken.
  • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text
  • Möjlighet att publicera bilder på certifierade produkter

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.