Intygad produkt brand

Produktcertifiering av

Vattensprinkler

Vi erbjuder tjänster för produktcertifiering av vattensprinkler. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker, kontrollerar och släcker bränder. Det reducerar brandskadekostnader och räddar liv.

Kraven på prestanda ökar hos de komponenter som utgör ett vattensprinklersystem. Med produktcertifiering av vattensprinkler ökar du tillförlitligheten och intygar att specifika komponenter håller den prestandanivå som krävs.

Ansök om certifiering

Aktuella certifieringar för vattensprinkler

SBF 60

Flödesmätare

SBF 60

Flödesvakter

SBF 60

Kontrollventiler

SBF 60

Kopplare

SBF 60

Larmklockor

SBF 60

Larmpressostater

SBF 60

Larmventiler – grupputlösning, torrör, våtrör

SBF 60

Snabböppnare för larmventiler torrör

SBF 60

Sprinklerhuvuden

SBF 60

Rör av stål

SBF 60

Rörsystem

SBF 120

Automatiska vattensprinklersystem

SBF 1030

Datorprogram för hydrauliska beräkningar

Ett korrekt utfört vattensprinklersystem sparar hundratals miljoner kronor per år.

Fördelar med en SBSC-certifiering

  • SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En SBSC-certifiering visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
  • Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ökar produktens konkurrenskraft och marknadsvärde.
  • Certifieringen är ett intyg på att produkten regelbundet granskas och bedöms av en oberoende part.
  • Certifieringen visar att produkten uppfyller krav för att ingå som komponent i brand- och säkerhetslösningar av hög kvalitet vilket bidrar till såväl trygghet som säkerhet.
  • SBSC:s certifikat ger er rätt att använda våra välkända certifieringsmärken som har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder.
  • SBSC erbjuder en möjlighet att presentera företaget med text och logotyp samt även produktbild i anslutning till certifikatet på vår hemsida.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.