Anläggarfirma Utrymningslarm talat meddelande

SBF 2018

Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

SBF 2018 anger de minimikrav som ställs på anläggarfirmor som arbetar i enlighet med SBF 502. Normen är framtagen för att bidra till att utrymningslarm med talat meddelande hanteras med hög kvalitet, kompetens och tillförlitlighet.

Ett certifikat enligt normen är ett intyg på att er organisation, personal och verksamhet har den kompetens och kvalitet som krävs. Det visar även på att ni utför installationer på rätt sätt.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande
– enligt utgåva SBF 2018:1

Grundläggande krav

För att få ett certifikat utfärdat krävs det att ni har ett anläggarintyg i enlighet med SBF 502. Ni behöver även ha tillgång till det material som krävs för att installera utrymningslarm med talat meddelande enligt normen.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB eller ABT.
 • Organiserade resurser så att underhålls- och reparationsarbeten kan utföras inom avtalad tid.
 • Tillsvidareanställd personal med rätt kompetens.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 2018 och SBF 502 uppfylls.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 502.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbete med installationer.

En korrekt utförd anläggning för utrymningslarm med talat meddelande bidrar till att rädda liv.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.