Anläggarfirma Utrymningslarm talat meddelande

SBF 2018

Certifierad Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

SBF 2018 anger de minimikrav som ställs på anläggarfirmor som arbetar i enlighet med SBF 502. Normen är framtagen för att bidra till att utrymningslarm med talat meddelande hanteras med hög kvalitet, kompetens och tillförlitlighet.

Ett certifikat enligt normen är ett intyg på att er organisation, personal och verksamhet har den kompetens och kvalitet som krävs. Det visar även på att ni utför installationer på rätt sätt.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

 

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande
– enligt utgåva SBF 2018:1

Grundläggande krav

För att få ett certifikat utfärdat krävs det att ni har ett anläggarintyg i enlighet med SBF 502. Ni behöver även ha tillgång till det material som krävs för att installera utrymningslarm med talat meddelande enligt normen.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB eller ABT.
 • Organiserade resurser så att underhålls- och reparationsarbeten kan utföras inom avtalad tid.
 • Tillsvidareanställd personal med rätt kompetens.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 2018 och SBF 502 uppfylls.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 502.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbete med installationer.

En korrekt utförd anläggning för utrymningslarm med talat meddelande bidrar till att rädda liv och skydda egendom.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.