Larmcentraler

SSF 136

Larmcentraler

SSF 136 är framtagen för er som tar emot och förmedlar inbrotts-, brand- och överfallslarm. Normen innehåller krav på bland annat lokaler, utrustning och redundans. För att bedriva larmcentralsverksamhet finns det författningskrav på auktorisation och certifiering.

Ansök om certifiering

Krav för Larmcentraler
– enligt utgåva SSF 136:5

Grundläggande krav

Normen ställer krav på att det finns en implementerad katastrofplan och väl inarbetade metoder för alternativ drift.

Exempel på övriga krav

 • Vid alternativ drift: samarbetsavtal med alternativ larmcentral som uppfyller kraven i SSF 136.
 • För åtgärdande av mottagna larm: instruktioner och hjälpmedel för mottagning, registrering och förmedling.
 • Överföring utan tidsfördröjning när larm förmedlas till polis.
 • Skydd mot inbrott, angrepp, skadegörelse och brand för samtliga lokaler.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 3 i SSF 200.
 • Inbrottslarm i samtliga lokaler enligt minst larmklass 3 i SSF 130.
 • Strömförsörjning från två olika strömkällor inom larmcentralen, exempelvis kraftaggregat och UPS. Bortfall av en strömkälla får inte påverka den andra.
 • Bemanning av minst två personer dygnet runt.

Certifiering visar att ett företag tar kunskap och kvalitet på allvar och ställer högre krav på sin verksamhet än aktörer som inte är certifierade.

Fördelarna med certifieringen

 • Visar kravställare och slutkunder att ni följer kraven i normen.
 • Intygar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem vilket ökar förtroendet för verksamheten.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.