Larmcentraler
digital revision

SSF 136

Larmcentraler

SSF 136 är framtagen för larmcentral som tar emot och förmedlar inbrotts-, brand- och överfallslarm. Normen innehåller bland annat krav på larmcentralens lokaler, utrustning och redundans. För att bedriva larmcentralsverksamhet finns det författningskrav på auktorisation och certifiering.

Ansök om certifiering

Krav för certifierad Larmcentral
– enligt utgåva SSF 136:5

Grundläggande krav

Normen ställer krav på att det finns en implementerad katastrofplan och väl inarbetade metoder för alternativ drift.

Exempel på övriga krav

 • Vid alternativ drift: samarbetsavtal med alternativ larmcentral som uppfyller kraven i SSF 136.
 • För åtgärdande av mottagna larm: instruktioner och hjälpmedel för mottagning, registrering och förmedling.
 • Överföring utan tidsfördröjning när larm förmedlas till polis.
 • Skydd mot inbrott, angrepp, skadegörelse och brand för samtliga lokaler.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 3 i SSF 200.
 • Inbrottslarm i samtliga lokaler enligt minst larmklass 3 i SSF 130.
 • Strömförsörjning från två olika strömkällor inom larmcentralen, exempelvis kraftaggregat och UPS. Bortfall av en strömkälla får inte påverka den andra.
 • Bemanning av minst två personer dygnet runt.

Certifiering av larmcentral kan minska risker och vara en investering som ger ökat förtroende, konkurrenskraft och förmåga att hantera nödsituationer på ett säkert och professionellt sätt.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Certifieringen är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker fler än 10 000 sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.