Bevakningsföretag

SSF 1063

Bevakningsföretag

I SSF 1063 specificeras de krav som ställs på ledningssystem anpassade för auktoriserade bevakningsföretag. Kraven är framtagna för att möta de behov som finns hos kunder och det svenska samhället.

Certifieringen intygar att ni uppfyller kraven i normen, är trovärdiga och arbetar långsiktigt. Ett certifikat enligt SSF 1063 visar på erfaren personal, en trygg arbetsmiljö och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det är också ett intyg på säker hantering och förvaring av kunders egendom samt metoder som säkerställer att ni levererar enligt avtal.

Ansök om certifiering

Krav för Bevakningsföretag
– enligt utgåva SSF 1063:2

Grundläggande krav

För att certifieras som bevakningsföretag behöver ni vara ett auktoriserat bevakningsföretag och ett registrerat aktiebolag i Sverige. Ni har tecknat kollektivavtal, är kreditvärdiga och har en relevant försäkringsomfattning.

Exempel på övriga krav

 • Ledningssystem som innehåller den information som normen kräver och är nödvändig för att ledningssystemet ska få rätt effekt.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200.
 • Inbrottslarm i samtliga lokaler enligt minst larmklass 2 i SSF 130 samt larmöverföring enligt larmklass 3.
 • Tydliga rutiner för förvaring och hantering av nycklar, passerkort och andra kundrelaterade handlingar.
 • Metoder för att utvärdera prestanda som exempelvis leveransprecision.
 • Metoder för hantering av kundreklamationer och internt upptäckta fel.

Som certifierat bevakningsföretag ställer ni frivilligt högre krav och utför fler kontroller på er verksamhet än enligt den miniminivå som dagens lagstiftning omfattar.

Fördelarna med certifiering

 • Visar kravställare och slutkunder att ni följer kraven i normen.
 • Intygar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem vilket ökar förtroendet för verksamheten.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.