Bevakningsföretag

SSF 1063

Certifierat Bevakningsföretag

I SSF 1063 specificeras de krav som ställs på ledningssystem anpassade för auktoriserade bevakningsföretag. Kraven är framtagna för att möta de behov som finns hos kunder och det svenska samhället.

Certifieringen intygar att ni uppfyller kraven i normen, är trovärdiga och arbetar långsiktigt. Ett certifikat enligt SSF 1063 visar på erfaren personal, en trygg arbetsmiljö och ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det är också ett intyg på säker hantering och förvaring av kunders egendom samt metoder som säkerställer att ni levererar enligt avtal.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierat Bevakningsföretag
– enligt utgåva SSF 1063:2

Normen

När du ansöker om certifiering hos SBSC kan du ladda ned SSF:s norm kostnadsfritt i kundportalen.

Grundläggande krav

För att certifieras som bevakningsföretag behöver ni vara ett auktoriserat bevakningsföretag och ett registrerat aktiebolag i Sverige. Ni har tecknat kollektivavtal, är kreditvärdiga och har en relevant försäkringsomfattning.

Exempel på övriga krav

 • Ledningssystem som innehåller den information som normen kräver och är nödvändig för att ledningssystemet ska få rätt effekt.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200.
 • Inbrottslarm i samtliga lokaler enligt minst larmklass 2 i SSF 130 samt larmöverföring enligt larmklass 3.
 • Tydliga rutiner för förvaring och hantering av nycklar, passerkort och andra kundrelaterade handlingar.
 • Metoder för att utvärdera prestanda som exempelvis leveransprecision.
 • Metoder för hantering av kundreklamationer och internt upptäckta fel.

Som certifierat bevakningsföretag ställer ni frivilligt högre krav och utför fler kontroller på er verksamhet än enligt den miniminivå som dagens lagstiftning omfattar.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos SBSC visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett bevis för köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SSF:s normer ingår kostnadsfritt när du ansöker om certifiering hos SBSC.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.