Anläggarfirma Brandlarm

SBF 1008

Anläggarfirma Brandlarm

En automatisk brandlarmanläggning är ett viktigt system för att upptäcka bränder så tidigt att rätt släckningsåtgärder kan sättas in och utrymning kan ske säkert. Målet med denna norm är att dessa anläggningar installeras med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

SBF 1008 Anläggarfirma brandlarm anger de krav som därför finns på organisation, personal och verksamhet hos de företag som arbetar med brand- eller utrymningsanläggningar. Med certifikat enligt normen intygar ni att ert arbete utförs enligt de krav som ställs.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma brandlarm
– enligt utgåva SBF 1008:2

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1008 krävs det att ni är huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Ni utför underhålls- och reparationsarbeten inom avtalad tid och kan, med organiserade resurser, åtgärda fel inom två arbetsdagar efter beställning.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven AB eller ABT.
 • Tillgång till komponenter i den omfattning som behövs för att utföra installationer av brandlarmanläggningar enligt SBF 110 utan avvikelser.
 • Tillgänglig förteckning som redovisar det material som används och styrker att komponenterna uppfyller krav i SBF 110.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 110.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 1008, och SBF 110 uppfylls.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbeta med installationer.

Certifiering enligt SBF 1008 är ett intyg på att ni som företag arbetar kontinuerligt med kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.