Anläggarfirma Brandlarm

SBF 1008

Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

En automatisk brandlarmanläggning är ett viktigt system för att upptäcka bränder så tidigt att rätt släckningsåtgärder kan sättas in och utrymning kan ske säkert. Målet med denna norm är att dessa anläggningar installeras med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

SBF 1008 Anläggarfirma brandlarm anger de krav som därför finns på organisation, personal och verksamhet hos de företag som arbetar med brand- eller utrymningsanläggningar. Med certifikat enligt normen intygar ni att ert arbete utförs enligt de krav som ställs.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma brandlarm
– enligt utgåva SBF 1008:3

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1008 krävs det att ni är huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Ni utför underhålls- och reparationsarbeten inom avtalad tid och kan, med organiserade resurser, åtgärda fel inom två arbetsdagar efter beställning.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven AB eller ABT.
 • Tillgång till komponenter i den omfattning som behövs för att utföra installationer av brandlarmanläggningar enligt SBF 110 utan avvikelser.
 • Tillgänglig förteckning som redovisar det material som används och styrker att komponenterna uppfyller krav i SBF 110.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 110.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 1008, och SBF 110 uppfylls.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbeta med installationer.

Certifiering enligt SBF 1008 är ett intyg på att ni som företag arbetar kontinuerligt med kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen: På sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.