Certifierad anläggarfirma kökssläcksystem SBSC
Kökssläcksystem i ett industriellt storkök.

SBF 2025

Anläggarfirma kökssläcksystem

En certifiering i enlighet med SBF 2025 Anläggarfirma kökssläcksystem intygar att ni uppfyller de krav som finns inom området, visar att ni värdesätter anläggarfirmans kompetens och ökar er konkurrenskraft.

Normen SBF 2025 Anläggarfirma Kökssläcksystem anger den kvalitetsnivå anläggarfirmans organisation, personal och verksamhet ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att kökssläcksystem utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

Ansök om certifiering

Krav för certifierad Anläggarfirma kökssläcksystem
– enligt utgåva SBF 2025:1

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 2025 krävs det att ni är huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Ni utför underhålls- och reparationsarbeten inom avtalad tid och kan, med organiserade resurser, åtgärda fel inom två arbetsdagar efter beställning.

Exempel på övriga krav

 • Anläggarfirman ska vara en juridisk person och registrerad inom den Europeiska unionen (EU) eller den Europeiska frihandelssammanslutningen (EES).
 • Anläggarfirman får inte ha betalningsanmärkningar i väsentlig omfattning i förhållande till sin omsättning och får inte ha restförd moms eller kvarstående skatteskulder.
 • Anläggarfirman ska ha en giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB eller ABT.
 • Anläggarfirman ska ha ett system för att enkelt kunna identifiera kundernas olika kökssläcksystem och dess ingående komponenter.
 • Anläggarfirman ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i denna norm och SBF 508 följs. Anläggarfirman ska avsätta tillräckliga resurser för kontroll, revisioner och dokumentation.

 

Med certifiering intygar ni att ert arbete utförs i enlighet med reglerna som finns beskrivna i SBF 508, av kvalificerad personal med omfattande kunskaper och erfarenheter.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.