Besiktning

SBF 1003

Certifierad Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

SBF 1003 Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar (tidigare Besiktningsfirma brandskyddsanordningar) är framtagen för att bidra till att brandskyddsanläggningar och anordningar besiktigas med rätt kvalitet och hög tillförlitlighet.

Normen anger de krav som ställs på företag som arbetar med exempelvis besiktning av brandlarm, sprinkler- och gassläcksystem eller andra brandskyddsanläggningar. Den nya utgåvan innehåller även kompetenskrav för besiktning av utrymningslarm, boendesprinkler och vattendimma.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar
– enligt utgåva SBF 1003:5

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1003 krävs det bland annat att ni har en ansvarig för besiktningsverksamheten. Personen ska ha den kompetens och befogenhet som krävs för att kontinuerligt kontrollera att verksamheten drivs enligt normen.

Exempel på övriga krav

 • Tillgänglig förteckning över utsedda besiktningsmän och deras kompetenser.
 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i ABK.
 • Objektiva besiktningar.
 • Kontinuerligt upprätthållande av kompetens.
 • Arbete enligt anvisningarna i SBF 141 för genomförande av besiktningsuppdrag.
 • Kvalitetssystem med egenkontroller för att säkerställa att kraven i normen uppfylls.
 • Utfärdande av leverans- och revisionsbesiktningsintyg.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Besiktningsverksamhet som bedrivs kontinuerligt.

SBF 1003 vägleder er i arbetet och intygar er kvalitet och kunskap. Det stärker ert varumärke och ökar er konkurrenskraft.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.