Besiktning

SBF 1003

Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar

SBF 1003 Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar (tidigare Besiktningsfirma brandskyddsanordningar) är framtagen för att bidra till att brandskyddsanläggningar och anordningar besiktigas med rätt kvalitet och hög tillförlitlighet. Normen anger de krav som ställs på företag som arbetar med exempelvis besiktning av brandlarm, sprinkler- och gassläcksystem eller andra brandskyddsanläggningar. Den nya utgåvan innehåller även kompetenskrav för besiktning av utrymningslarm, boendesprinkler och vattendimma.

Ansök om certifiering

Krav för Besiktningsfirma brandskyddsanläggningar
– enligt utgåva SBF 1003:4

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1003 krävs det bland annat att ni har en ansvarig för besiktningsverksamheten. Personen ska ha den kompetens och befogenhet som krävs för att kontinuerligt kontrollera att verksamheten drivs enligt normen.

Exempel på övriga krav

 • Tillgänglig förteckning över utsedda besiktningsmän och deras kompetenser.
 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i ABK.
 • Objektiva besiktningar.
 • Kontinuerligt upprätthållande av kompetens.
 • Arbete enligt anvisningarna i SBF 141 för genomförande av besiktningsuppdrag.
 • Kvalitetssystem med egenkontroller för att säkerställa att kraven i normen uppfylls.
 • Utfärdande av leverans- och revisionsbesiktningsintyg.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Besiktningsverksamhet som bedrivs kontinuerligt.

SBF 1003 vägleder er i arbetet och intygar er kvalitet och kunskap. Det stärker ert varumärke och ökar er konkurrenskraft.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.