Anläggarfirma F-gas

SBF 2006

Anläggarfirma F-gas

I SBF 2006 Anläggarfirma F-gas anges de krav som finns på företag som vill uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014. Förordningen rör de minimikrav och villkor som gäller för certifiering av företag och personal som arbetar med fluorerade växthusgaser.

Certifiering enligt normen intygar att ni som anläggarfirma uppfyller de krav som ställs på installation, återvinning, läckagekontroll samt underhåll och/eller service.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma F-gas
– enligt utgåva SBF 2006:1

Grundläggande krav

För att certifieras enligt normen behöver ni som anläggarfirma ha giltigt certifikat enligt SBF 1002 Anläggarfirma gassläcksystem. Det måste även finnas dokumenterade rutiner för arbetet med F-gaser.

Exempel på övriga krav

 • Kvalitetssystem med hänsyn till nödvändig utbildning, tillgång till relevanta redskap, utrustning, information och instruktioner för att säkerställa att läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och/eller service utförs i enlighet med förordning 1497/2007.
 • Rätt antal anställda brandskyddstekniker – så många som krävs för att uppfylla kraven i, och klara av företagets arbete enligt, normen SBF 2005.
 • Nödvändiga verktyg, instrument och utrustning till de brandskyddstekniker som utför arbete enligt normen.
 • Dokumentering av arbetet.
 • Märkning av behållare enligt förordningar.

 

Certifiering av anläggarfirma som hanterar F-gas styrker företagets kunskap och intygar att arbetet utförs med hög kvalitet samt med fokus på att minimera klimatpåverkan.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • Certifieringen är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.

This site is registered on wpml.org as a development site.