Anläggarfirma F-gas

SBF 2006

Anläggarfirma F-gas

I SBF 2006 Anläggarfirma F-gas anges de krav som finns på företag som vill uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014. Förordningen rör de minimikrav och villkor som gäller för certifiering av företag och personal som arbetar med fluorerade växthusgaser.

Certifiering enligt normen intygar att ni som anläggarfirma uppfyller de krav som ställs på installation, återvinning, läckagekontroll samt underhåll och/eller service.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma F-gas
– enligt utgåva SBF 2006:1

Grundläggande krav

För att certifieras enligt normen behöver ni som anläggarfirma ha giltigt certifikat enligt SBF 1002 Anläggarfirma gassläcksystem. Det måste även finnas dokumenterade rutiner för arbetet med F-gaser.

Exempel på övriga krav

 • Kvalitetssystem med hänsyn till nödvändig utbildning, tillgång till relevanta redskap, utrustning, information och instruktioner för att säkerställa att läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och/eller service utförs i enlighet med förordning 1497/2007.
 • Rätt antal anställda brandskyddstekniker – så många som krävs för att uppfylla kraven i, och klara av företagets arbete enligt, normen SBF 2005.
 • Nödvändiga verktyg, instrument och utrustning till de brandskyddstekniker som utför arbete enligt normen.
 • Dokumentering av arbetet.
 • Märkning av behållare enligt förordningar.

 

Certifiering av anläggarfirma som hanterar F-gas styrker företagets kunskap och intygar att arbetet utförs med hög kvalitet samt med fokus på att minimera klimatpåverkan.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.