Certifierad anläggarfirma gassläcksystem

SBF 1002

Certifierad Anläggarfirma gassläcksystem

Certifiering av anläggarfirma gassläcksystem intygar att ni uppfyller de krav som finns inom området. Det säkerställer att ni kan möta era kunders behov och ökar er konkurrenskraft på marknaden.

Normen SBF 1002 Anläggarfirma Gassläcksystem bidrar till att gassläcksystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet. Normen anger lämplig kvalitetsnivå på er organisation, personal och verksamhet.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Anläggarfirma gassläcksystem
– enligt utgåva SBF 1002:4

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1002 krävs det att ni är huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Ni utför underhålls- och reparationsarbeten inom avtalad tid och kan, med organiserade resurser, åtgärda fel inom två arbetsdagar efter beställning.

Exempel på övriga krav

 • Juridisk person och registrering inom Europeiska Unionen eller Europeiska Frihandelssammanslutningen.
 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven AB eller ABT.
 • Tillgång till komponenter i den omfattning som behövs för att utföra installationer av gassläcksystem enligt SBF 500.
 • Tillgänglig förteckning som redovisar det material som används och styrker att komponenterna uppfyller krav i SBF 500 eller SBF 115.
 • Förmåga att installera släckmedel med inertgaser, 1230, HFC eller Koldioxid.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 500 och SBF 115.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 1002, SBF 500 och SBF 115 uppfylls.

Genom att certifieras enligt SBF 1002 intygar ni att er verksamhet har den kompetens som krävs för att utföra installationer av gassläcksystem med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.