anläggarfirma gassläcksystem

SBF 1002

Anläggarfirma gassläcksystem

Certifiering av anläggarfirma gassläcksystem intygar att ni uppfyller de krav som finns inom området. Det säkerställer att ni kan möta era kunders behov och ökar er konkurrenskraft på marknaden.

Normen SBF 1002 Anläggarfirma Gassläcksystem bidrar till att gassläcksystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet. Normen anger lämplig kvalitetsnivå på er organisation, personal och verksamhet.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma gassläcksystem
– enligt utgåva SBF 1002:3

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1002 krävs det att ni är huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Ni utför underhålls- och reparationsarbeten inom avtalad tid och kan, med organiserade resurser, åtgärda fel inom två arbetsdagar efter beställning.

Exempel på övriga krav

 • Juridisk person och registrering inom Europeiska Unionen eller Europeiska Frihandelssammanslutningen.
 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven AB eller ABT.
 • Tillgång till komponenter i den omfattning som behövs för att utföra installationer av gassläcksystem enligt SBF 500.
 • Tillgänglig förteckning som redovisar det material som används och styrker att komponenterna uppfyller krav i SBF 500 eller SBF 115.
 • Förmåga att installera släckmedel med inertgaser, 1230, HFC eller Koldioxid.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 500 och SBF 115.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 1002, SBF 500 och SBF 115 uppfylls.

Genom att certifieras enligt SBF 1002 intygar ni att er verksamhet har den kompetens som krävs för att utföra installationer av gassläcksystem med hög kvalitet och tillförlitlighet.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Ger möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.