Anläggarfirma inbrottslarmanläggning

SSF 1015

Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning

SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan ni utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer.

Genom att certifieras enligt normen, sänder ni tydliga signaler på att ni är ett kvalitetsmedvetet företag. Ni får tillgång till den unika kunskapsbank som finns hos oss och bidrar till ett säkrare Sverige.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma inbrottslarmanläggning
– enligt utgåva SSF 1015:3

Grundläggande krav

För certifiering enligt SSF 1015 krävs det att ni är registrerade som firma i Sverige och att ni, enligt larmlagen, har tillstånd av Polismyndigheten. Ni behöver vara kreditvärdiga och ha en relevant försäkringsomfattning.

Exempel på övriga krav

 • Minst en anställd behörig ingenjör.
 • Drift av installationsverksamhet för inbrottslarmanläggningar i minst 12 månader.
 • Implementerat ledningssystem för kvalitet enligt SSF 1044.
 • En kvalitetsansvarig med erforderlig kompetens.
 • Rutin för att bedöma att samtlig personal som har tillgång till anläggningsdokumentation är ostraffad.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200.
 • Inbrottslarm utan avsteg i samtliga lokaler enligt minst larmklass 2 i SSF 130 samt larmöverföring enligt larmklass 3.
 • Rutiner för hantering av anläggningsdokumentation samt förvaring av denna i säkerhetsskåp enligt SSF 3492.

Med certifiering enligt SSF 1015 vet era kunder vad de får – regelbunden granskning av företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.

Fördelarna med certifiering

 • Visar kravställare och slutkunder att ni följer kraven i normen.
 • Intygar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem vilket ökar förtroendet för verksamheten.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.