Anläggarfirma inbrottslarmanläggning

SSF 1015

Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm

SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan ni utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer.

Genom att certifieras enligt normen, sänder ni tydliga signaler på att ni är ett kvalitetsmedvetet företag. Ni får tillgång till den unika kunskapsbank som finns hos oss och bidrar till ett säkrare Sverige.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Anläggarfirma inbrottslarmanläggning
– enligt utgåva SSF 1015:3

Normen

När du ansöker om certifiering hos SBSC kan du ladda ned SSF:s norm kostnadsfritt i kundportalen.

Grundläggande krav

För certifiering enligt SSF 1015 krävs det att ni är registrerade som firma i Sverige och att ni, enligt larmlagen, har tillstånd av Polismyndigheten. Ni behöver vara kreditvärdiga och ha en relevant försäkringsomfattning.

Exempel på övriga krav

 • Minst en anställd behörig ingenjör.
 • Drift av installationsverksamhet för inbrottslarmanläggningar i minst 12 månader.
 • Implementerat ledningssystem för kvalitet enligt SSF 1044.
 • En kvalitetsansvarig med erforderlig kompetens.
 • Rutin för att bedöma att samtlig personal som har tillgång till anläggningsdokumentation är ostraffad.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200.
 • Inbrottslarm utan avsteg i samtliga lokaler enligt minst larmklass 2 i SSF 130 samt larmöverföring enligt larmklass 3.
 • Rutiner för hantering av anläggningsdokumentation samt förvaring av denna i säkerhetsskåp enligt SSF 3492.

Med certifiering enligt SSF 1015 vet era kunder vad de får – regelbunden granskning av företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.

Fördelar med en certifiering hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos SBSC visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • SSF:s normer ingår kostnadsfritt när du ansöker om certifiering hos SBSC.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.