Anläggarfirma vattensprinkler

SBF 1020

Anläggarfirma vattensprinkler

SBF 1020 anger de krav som finns på företag som arbetar med vattensprinklersystem eller boendesprinklersystem. I normen beskrivs den kvalitetsnivå som bör finnas i organisationen och den kompetens som personalen bör ha.

Genom certifiering enligt SBF 1020 intygar ni att ni följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för er verksamhet. Ett certifikat enligt normen visar även på att ni arbetar för att vattensprinklersystem blir utförda med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma vattensprinkler
– enligt utgåva SBF 1020:4

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1020 behöver ni som anläggarfirma vara huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Normen ställer också krav på dokumenterat kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 120 och SBF 501 uppfylls.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB eller ABT.
 • Tillgång till det material som krävs för att utföra installationer av vattensprinklersystem enligt SBF 120 och SBF 501.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 120 eller SBF 501.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 1020 och SBF 120 samt SBF 501 uppfylls.
 • Kontinuerligt arbeta med installationer.

Certifieringen är ett bevis på att ni utför korrekta och tillförlitliga vattensprinklersystem, vilket bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.