Anläggarfirma vattensprinkler

SBF 1020

Certifierad Anläggarfirma vattensprinkler

SBF 1020 anger de krav som finns på företag som arbetar med vattensprinklersystem eller boendesprinklersystem. I normen beskrivs den kvalitetsnivå som bör finnas i organisationen och den kompetens som personalen bör ha.

Genom certifiering enligt SBF 1020 intygar ni att ni följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för er verksamhet. Ett certifikat enligt normen visar även på att ni arbetar för att vattensprinklersystem blir utförda med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Anläggarfirma vattensprinkler
– enligt utgåva SBF 1020:5

Grundläggande krav

För att certifieras enligt SBF 1020 behöver ni som anläggarfirma vara huvudarbetsgivare för kompetent tillsvidareanställd personal. Normen ställer också krav på dokumenterat kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 120 och SBF 501 uppfylls.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB eller ABT.
 • Tillgång till det material som krävs för att utföra installationer av vattensprinklersystem enligt SBF 120 och SBF 501.
 • Utfärdande av anläggarintyg för anläggningar som utförs enligt SBF 120 eller SBF 501.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 1020 och SBF 120 samt SBF 501 uppfylls.
 • Kontinuerligt arbeta med installationer.

Certifieringen är ett bevis på att ni utför korrekta och tillförlitliga vattensprinklersystem, vilket bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen: På sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.