Anläggarfirma boendesprinkler

SBF 2009

Certifierad Anläggarfirma boendesprinkler

I SBF 2009 finns de krav som ställs på företag som arbetar med boendesprinklersystem enligt regelverket SBF 501. Normen är framtagen för att säkerställa att företag hanterar och installerar boendesprinklersystem med hög tillförlitlighet och kompetens.

Med certifiering enligt normen intygar ni att ni följer de lagar och bestämmelser som gäller för området. Certifieringen visar även på att er organisation, personal och verksamhet har den kvalitet som krävs samt att era installationer utförs på rätt sätt.

Digital eNorm finns att ladda ner kostnadsfritt på SBF:s hemsida.

 

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Anläggarfirma boendesprinkler
– enligt utgåva SBF 2009:2

Grundläggande krav

Förutom tillsvidareanställd personal med rätt kompetens, ställer normen krav på att ni som anläggarfirma utför underhålls- och reparationsarbeten inom avtalad tid. Ni måste även ha de resurser som krävs för att fel i anläggningen kan börja repareras inom två arbetsdagar.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB eller ABT.
 • Tillgång till de komponenter som krävs för att utföra installationer av boendesprinkler enligt SBF 501 utan avvikelser.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SBF 2009 och SBF 501 uppfylls.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbete med installationer.

Att certifieras enligt SBF 2009 ökar förtroendet för er verksamhet och det arbete ni utför.

Fördelar med att certifiera sig hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos oss visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel för er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er möjlighet att arbeta med olika släckmedel.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.
 • Utbildning i verksamhetsledning ingår i ansökningsavgiften.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.