Anläggarfirma boendesprinkler

SBF 2009

Anläggarfirma boendesprinkler

I SBF 2009 finns de krav som ställs på företag som arbetar med boendesprinklersystem enligt standarden SS 88 30 01. Normen är framtagen för att säkerställa att företag hanterar och installerar boendesprinklersystem med hög tillförlitlighet och kompetens.

Med certifiering enligt normen intygar ni att ni följer de lagar och bestämmelser som gäller för området. Certifieringen visar även på att er organisation, personal och verksamhet har den kvalitet som krävs samt att era installationer utförs på rätt sätt.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma boendesprinkler
– enligt utgåva SBF 2009:1

Grundläggande krav

Förutom tillsvidareanställd personal med rätt kompetens, ställer normen krav på att ni som anläggarfirma utför underhålls- och reparationsarbeten inom avtalad tid. Ni måste även ha de resurser som krävs för att fel i anläggningen kan börja repareras inom två arbetsdagar.

Exempel på övriga krav

 • Inga avgörande betalningsanmärkningar, kvarstående skatteskulder eller restförd moms.
 • Giltig ansvarsförsäkring som motsvarar minst kraven i AB eller ABT.
 • Uppnådda krav för auktoriserat VVS-företag eller Branschregler Säker.
 • Vatteninstallation som är tillämpliga för sprinklerinstallationer.
 • Tillgång till de komponenter som krävs för att utföra installationer av boendesprinkler enligt SS 88 30 01 utan avvikelser.
 • Kvalitetssystem med egenkontroll som säkerställer att kraven i SS 88 30 01, SBF 2009 och SBF 501 uppfylls.
 • Ständigt förbättringsarbete.
 • Kontinuerligt arbete med installationer.

Att certifieras enligt SBF 2009 ökar förtroendet för er verksamhet och det arbete ni utför.

Fördelarna med certifieringen

 • Intygar kravställare och slutkunder att ni uppfyller kraven i relevanta normer och standarder.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att era anläggningar installeras med rätt nivå av kvalitet, funktionsduglighet och tillförlitlighet.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Innebär platsbesök av revisorer med mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.