SS-EN 50518

SS-EN 50518

Larmcentraler

Den europeiska standarden EN 50518 behandlar övervaknings- och larmcentraler som tar emot och förmedlar inbrotts- och överfallslarm via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system.

EN 50518 behandlar riskanalyser, lokalens fysiska konstruktion och elektroniska skydd samt driftsäkerhet i form av exempelvis reservkraft. Vidare behandlas tekniska fordringar och prestanda på larmmottagning samt krav på den dagliga verksamheten, bemanning, utbildning, tester och tillträde till larmcentralen.

Ansök om certifiering

Krav för Larmcentraler
– enligt utgåva EN 50518

Grundläggande krav

För att certifieras enligt EN 50518 måste ni kunna visa att ni uppfyller kraven i standarden. Då beviskraven är stränga krävs dokumentation som exempelvis certifikat på ingående delar som dörrar, fönster och lås samt ritningar och fotografier på konstruktioner.

Exempel på övriga krav

 • Aktuell riskbedömning som täcker alla risker associerade med larmcentralsverksamheten.
 • Fysisk robusthet och installerat larm i enlighet med de specificerade kraven.
 • Implementerade mätmetoder som visar att larmmottagningens prestanda uppfyller minimikraven.
 • Fastställda tester av utrustning som genomförs varje dag och vecka.
 • Kontinuitetsplan vid reducerad drift.
 • Säkerhetskontrollerad och välutbildad personal som arbetar efter tydliga instruktioner.

För slutkunder ger ett utfärdat certifikat en extra trygghet att larmcentralen håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att säkerställa att larm når fram och hanteras korrekt.

Fördelarna med certifieringen

 • Visar kravställare och slutkunder att ni följer kraven i standarden.
 • Visar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Visar köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Ger ökad trovärdighet genom att ett oberoende certifieringsorgan vars revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem på plats.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Ger tillträde till hela den europeiska marknaden.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.