SS-EN 50518
digital revision

SS-EN 50518

Certifierad Larmcentral

Den europeiska standarden EN 50518 behandlar övervaknings- och larmcentraler som tar emot och förmedlar inbrotts- och överfallslarm via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system.

I standarden är larmcentraler uppdelade i två kategorier med olika kravnivåer. Kategori I gäller för centraler som tar emot larm med någon betydelse för skydd och säkerhet, kategori II omfattar övriga larm, som brandlarm och trygghetslarm.

EN 50518 behandlar riskanalyser, lokalens fysiska konstruktion och elektroniska skydd samt driftsäkerhet i form av exempelvis reservkraft. Vidare behandlas tekniska fordringar och prestanda på larmmottagning samt krav på den dagliga verksamheten, bemanning, utbildning, tester och tillträde till larmcentralen. Uppdelningen av larmcentraler i två kategorier visar på skillnaden mellan olika typer av larm och ökar säkerheten för sådana funktioner som kan vara utsatta.

Ansök om certifiering

Krav för Certifierad Larmcentral
– enligt utgåva EN 50518

Grundläggande krav

För att certifiera en larmcentral enligt EN 50518 måste ni kunna visa att ni uppfyller kraven i standarden. Då beviskraven är stränga krävs dokumentation som exempelvis certifikat på ingående delar som dörrar, fönster och lås samt ritningar och fotografier på konstruktioner.

Exempel på övriga krav

 • Aktuell riskbedömning som täcker alla risker associerade med larmcentralsverksamheten.
 • Fysisk robusthet och installerat larm i enlighet med de specificerade kraven.
 • Implementerade mätmetoder som visar att larmmottagningens prestanda uppfyller minimikraven.
 • Fastställda tester av utrustning som genomförs varje dag och vecka.
 • Kontinuitetsplan vid reducerad drift.
 • Säkerhetskontrollerad och välutbildad personal som arbetar efter tydliga instruktioner.

För slutkunder ger ett utfärdat certifikat en extra trygghet att larmcentralen håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att säkerställa att larm når fram och hanteras korrekt.

Fördelar med en certifiering hos SBSC

 • SBSC är Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet. En certifiering hos SBSC visar dina kunder och kravställare att ni uppfyller alla krav i relevanta normer och standarder.
 • SBSC:s certifiering är en kvalitetsstämpel gällande er organisation, personal och verksamhet.
 • Certifieringen är ett bevis för köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Certifieringen är ett intyg på att en oberoende part regelbundet kontrollerar ert företag, er personal, era tjänster och ert ledningssystem.
 • Certifieringen ger er tillträde till hela den europeiska marknaden.
 • SBSC:s revisorer har mångårig erfarenhet från branschen och omfattande kompetens inom området. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet.
 • SBSC:s certifikat och certifieringsmärken har stort marknadsvärde och hög igenkänningsgrad såväl i branschen som hos slutkunder och kravställare.
 • Vi hjälper dig med marknadsföringen; på sbsc.se kan du presentera ditt företag med text och logotyp samt enkelt dela information om giltiga certifikat med dina kunder. Varje månad sker tusentals sökningar efter certifierade företag, personer och produkter.

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.