Anläggarfirma Låsanläggningar

SSF 1040

Anläggarfirma Låsanläggningar

I SSF 1040 anges de krav som ställs på anläggarfirmor som projekterar och installerar mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar. Kraven ställs på er firma i helhet samt på er personal, era lokaler och ert ledningssystem.

Som certifierad anläggarfirma för låsanläggningar kan ni utföra låsanläggningar som möter de krav som kravställare ställer utifrån normer och regelverk såsom SSF 3522. Certifieringen sänder tydliga signaler på att ni är ett kvalitetsmedvetet företag, ger er tillgång till vår unika kunskapsbank och gör att ni bidrar till ett säkrare Sverige.

Ansök om certifiering

Krav för Anläggarfirma Låsanläggningar
– enligt utgåva SSF 1040:3

Grundläggande krav

För certifiering enligt SSF 1040 krävs det att ni är registrerade som firma i Sverige. Ni är kreditvärdiga och har en relevant försäkringsomfattning.

Exempel på övriga krav

 • Eventuella filialer uppfyller samtliga krav i normen.
 • Minst en certifierad låstekniker enligt SSF 1041 på varje filial.
 • Certifierad låsmästare enligt SSF 1049 som ansvarar för det certifierade området.
 • Implementerat ledningssystem.
 • Fortlöpande installation av låsanläggningar eller motsvarande enligt SSF 200 och SSF 210 under de senaste 12 månaderna.
 • Lokaler som uppfyller minst kraven enligt skyddsklass 1 i SSF 200.
 • Inbrottslarm i samtliga lokaler enligt minst larmklass 2 i SSF 130 samt larmöverföring enligt larmklass 3.
 • Rutiner för förvaring, skydd och rekonstruktion av kundregister, anläggningshandlingar och programvara till datorbaserade system.

Certifiering enligt SSF 1040 visar att ett företag är en seriös partner med hög kompetens och möjlighet att möta de behov som dess kunder har.

Fördelarna med certifieringen

 • Visar kravställare och slutkunder att ni följer kraven i normen.
 • Intygar att ni har den kvalitet som krävs vad gäller organisation, personal och verksamhet.
 • Bevisar för köparen att ni har metoder för att säkerställa överenskommen leverans.
 • Ett intyg på att ett oberoende certifieringsorgan regelbundet kontrollerar företaget, er personal, era tjänster och ert ledningssystem vilket ökar förtroendet för verksamheten.
 • Ger er ett certifikat och certifieringsmärke med stort marknadsvärde.
 • Möjlighet att i anslutning till certifikatet presentera företaget med logotyp och text

Ansök om certifiering

Du ansöker snabbt och enkelt i vår kundportal.

Är du ny kund?

Skapa konto

Redan befintlig kund?

Logga in

Utvalda nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.