Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

SBF 2014 Föreståndare brandfarlig vara

För att visa räddningstjänst eller andra kravställare att en föreståndare brandfarlig vara har erforderlig kompetens inom lagstiftning (bl a SFS 2010:1011) och myndighetsföreskrifter finns nu möjlighet att certifiera sig enligt normen SBF 2014:1 Föreståndare brandfarlig vara. Därmed kan verksamhetsutövaren enkelt visa att föreståndaren har den kompetens som lagen föreskriver.

Normen SBF 2014:1 är indelad i 5 olika grupper allt efter omfattningen på verksamheten som bedrivs med eller utan cisterner. Några exempel på vanliga områden som berörs är restaurangkök, butiker, smyckestillverkning, sjukhus, skolor, bilverkstäder, bensinstationer och industrin.

Läs mer

European Fire & Security Group

SBSC är medlem i European Fire & Security Group (EFSG). Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som tillsammans arbetar med tillhörande provningslaboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av dessa certifieringsorgan underlättar inträde på den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, system och tjänster. En hög nivå av ömsesidigt förtroende och nära samarbete finns mellan EFSG och dess kunder. 

Läs mer

SBSC rekryterar en Certifieringskoordinator

Vill du vara en del i att skapa ett brandsäkrare Sverige och ett tryggare samhälle? Nu har du chansen. SBSC rekryterar en certifieringskoordinator till team Säkerhet.

Som certifieringskoordinator arbetar du i våra processer för certifiering av bland annat anläggarfirmor inbrottslarm och CCTV samt larmcentraler och bevakningsföretag. Inom säkerhetsområdet ingår även personcertifieringar för bland annat behöriga ingenjörer, värdeförvaringstekniker och säkerhetschefer.

Läs mer