Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

Certifiering av larmcentraler

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering kan nu erbjuda certifiering av larmcentraler enligt den europeiska normen EN 50518.

Läs mer

Anläggarfirma vattensprinkler

SBSC erbjuder nu certifiering enligt nya utgåvan av SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler.

Läs mer

SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma

Brandskyddsföreningen har i samarbete med Sprinklerfrämjandet, Installatörsföretagen, Svensk Försäkring, Sveriges Brandkonsultförening och SBSC tagit fram en ny norm SBF 2016:1 för Sprinklerkonsultfirma som gäller from 2016-12-01.

SBSC välkomnar Sprinklerkonsultfirmor att certifiera sig mot aktuell norm SBF 2016:1. Kontakta oss för mer information. 

Läs mer

Hitta leverantörer av säkerhet

Läs mer