Svensk brand- och säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering har mer än 15 års erfarenhet av kvalitetssäkring och certifiering.

Rapid Säkerhet är först med utgåva 2 av SSF 1063

Rapid Säkerhet AB är först ut i Sverige att bli certifierat bevakningsföretag enligt den nya utgåvan av normen SSF 1063:2.

Samhällsdebatten om trygghet är ständigt närvarande och bevakningsbranschen uppmärksammas allt mer. Att vara ett certifierat bevakningsföretag betyder att man frivilligt ställer högre krav och kontroller på sin verksamhet än den miniminivå dagens lagstiftning omfattar och vad tillsynsmyndigheter kräver. ”Certifieringen är därför ett kvitto och riktmärke för den höga kvalitetsnivå kravställare och kunder ska kräva i upphandlingar och inköp av bevakningstjänster i framtiden” säger Mattias Nettarp från SBSC.

Läs mer

European Fire & Security Group

SBSC är medlem i European Fire & Security Group (EFSG). Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som tillsammans arbetar med tillhörande provningslaboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av dessa certifieringsorgan underlättar inträde på den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, system och tjänster. En hög nivå av ömsesidigt förtroende och nära samarbete finns mellan EFSG och dess kunder. 

Läs mer

Notified Body

SBSC har godkänts som anmält organ (Notified Body) nummer 2391 enligt EUs byggproduktförordning.

Många produkter som släpps ut på EU-marknaden har CE-märkning. Denna märkning är en tydlig symbol som visar att tillverkaren har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkten uppfyller gällande säkerhetslagstiftning. 

Läs mer