Nyheter

Ny norm för behöriga installatörer av inbrottslarm

Stöldskyddsföreningen har tillsammans med bland andra Säkerhetsbranschen, Verisure och Sector Alarm tagit fram en ny norm för behöriga installatörer av inbrottslarm enligt SSF 140.

SSF 1112

Installationer avser inbrottslarm med trådlösa larmgivare, exempelvis anläggningar för hemlarm avsedda för privatmarknaden eller andra typer av anläggningar i larmklass R. Normerna kan därför användas som underlag för försäkringsbolagens villkor eller andra kravställare även för den här typen av inbrottslarmanläggningar.

De krav som ställs för att bli certifierad behörig installatör hittar du i SSF 1112 utg. 1 – Behörig installatör – Inbrottslarm med intern radioöverföring. Som kund hos SBSC laddar du ner normen kostnadsfritt via kundportalen.

Förutsättningar för att en inbrottslarmanläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en installatör/leverantör som har personal med tillräcklig kompetens enligt denna norm. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen.

Här följer exempel på grundläggande krav för att bli certifierad behörig installatör enligt den senaste utgåvan av SSF 1112.

  • Den behörige installatören ska ha kunskap om de tekniska lösningar som ska installeras, genomfört minst två testinstallationer enligt SSF 140, omfattande projektering och installation samt även genomfört service och underhåll på minst två anläggningar. Samtliga moment ska vara dokumenterade.
  • Den behörige installatören ska ha kunskap gällande; minimering av antalet oönskade larm, branschstandard gällande sektionstyper, principer för detektering, grundläggande kunskap om cybersäkerhet, radioöverföring, larmförmedling och larmöverföring.
  • Den behörige installatören ska ha kunskaper (utan tillgång till hjälpmedel) om SSF 140: 2 Projektering och installation av inbrottslarmanläggningar med intern radioöverföring.
  • Den behörige installatören ska, med tillgång till regelverken, ha kännedom om och kunna tolka tillämpliga delar i följande normer, lagar och föreskrifter: SFS 1983:1097 Larmlagen, SSF 136 Larm¬centraler, SSF 1014 Materiel Inbrottslarmanläggning, SSF 1101 Cybersäkerhet och SS-EN 50131–1 Larmsystem Del 1: Systemfordringar.

SSF 1112 utgåva 1 gäller från 2023-05-01.

Läs mer och ansök om certifiering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.