Nyheter

Förändringar i SSF 130:9

Som vi tidigare berättat finns det sedan den 1 mars 2023 ett nytt tolkningsdokument för SSF 130 utg. 9. För att tydliggöra ändringarnas karaktär hittar du nedan ett exempel på en ändring som våra revisorer ofta noterar avvikelser kring. Vi vill göra dig extra uppmärksam på den betydande förändringen markerad med en asterisk.

SSF 130:9 förändringar

Tolkningsdokumentet hittar du, i sin helhet, på SSF:s hemsida i anslutning till normen eller i SBSC:s kundportal. Nedan är ett exempel:

Ändringar i avsnitt 6.2

Nuvarande text:

6.2 Funktionsprov ska innefatta:

  • funktionsprovet ska omfatta samtliga funktioner i inbrottslarmanläggningen.
  • funktionstest av samtliga detektorer
  • detekteringsområdet för samtliga volymdetektorer ska vara avprovat med gräns vänster och gräns höger samt maximalt detekteringsavstånd
  • att anläggningen fungerar på avsett sätt genom provlarm av samtliga larmpunkter samt larmöverföring
  • ifylld kontrolljournal
  • ovanstående ska vara dokumenterat i ett protokoll.

Anm. Provdriftperiod (se bilaga G)

Tolkning och ändring av ovanstående:

6.2 Funktionsprov ska utföras och innefatta samtliga funktioner i larmanläggningen. Följande ska minst provas/kontrolleras:

  • funktionstest av samtliga detektorer enligt anvisning från tillverkaren
  • att anläggningen fungerar på avsett sätt genom provlarm av samtliga larmpunkter samt larmöverföring
  • detekteringsområdet för samtliga volymdetektorer med gräns vänster och gräns höger samt maximalt detekteringsavstånd*
  • att kontrolljournal finns och är ifylld

Ovanstående ska vara dokumenterat.

*Kontroll av detekteringsområde för volymdetektorer kan utföras med hjälp av t.ex. en rutin som beskriver hur kontroller ska genomföras.

Anm. Provdriftperiod (se bilaga G)

Gällande anläggarintyg

Nu gällande anläggarintyg är utgåva 5.

Vid frågor eller funderingar kring förändringarna i SSF 130:9, kontakta gärna din revisor på SBSC. Om du är intresserad av en certifiering mot SSF 1015 – Anläggarfirma inbrottslarm hittar du mer information här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.